วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิษณุ' เผย 'บิ๊กตู่' งัด ม.44 ขยายใช้ 3 มาตรา พ.ร.ก.ต่างด้าว 120 วัน

"วิษณุ" เผยรัฐจ่องัด ม.44 ชะลอบทลงโทษรุนแรงแรงงานต่างด้าว เว้นไปก่อน 120 วัน เปิดช่องทำตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการของคนต่างด้าว

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เรียก พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ตัวแทน สำนักงานกคณะกรรมการกฤษฎีกา ก.พ.ร. สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือแก้ปัญหา หลัง พ.ร.ก.การบริหารจัดการของคนต่างด้าว ประกาศใช้ โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ก่อนเข้ารายงานผลการหารือนายกฯทันที

จากนั้น นายวิษณุ ได้แถลงข้อสรุปว่า จะมีการออกมาตรา 44 ชะลอการบังคับใช้ พ.ร.ก.ดังกล่าวใน 3 มาตรา ได้แก่ ม.101 ม.102 และ ม.122 ที่กำหนดค่าปรับรวมถึงบทลงโทษที่รุนแรงกับลูกจ้าง และนายจ้าง ที่ทำผิดกฎหมาย โดยจะมีผลย้อนไปถึงวันที่ 23 มิ.ย. คือ วันที่ พ.ร.ก.ประกาศใช้ เนื่องจากพบว่า ทั้ง 3 มาตรา ดังกล่าว มีปัญหาการบังคับใช้ นายกฯ จึงเห็นควรให้ชะลอไปก่อน 120 วัน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.ก.ดังกล่าว โดยภาคเอกชนได้ยื่น 4 ข้อเสนอทางออกได้แก่ 1.การตั้งศูนย์รับจดทะเบียนใหม่ 2.ขอให้ภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาออกกฎหมายลูกเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าว 3.การจ่ายเงินชดเชย กรณีลูกจ้างเดินทางกลับประเทศ หรือ หยุดงาน และ 4.การประชาสัมพันธ์ พ.ร.ก.ให้นายจ้างและลูกจ้างรับทราบ ซึ่งภาครัฐรับได้กับข้อเสนอทั้งหมด ยกเว้นข้อแรก เพราะการเปิดศูนย์รับจดทะเบียนใหม่ในประเทศไทยมีอุปสรรค ถ้าทำจะขัดต่อบันทึกความเข้าใจที่ไทยทำไว้กับ เมียนมา ลาว และกัมพูชา และขัดต่อข้อตกลงเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) อีกทั้งหากจดทะเบียนในประเทศ อาจเกิดปัญหาแรงงานต่างด้าวทะลักเข้าไทย เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมือง ทางเมียนมาเอง เขายืนกรานว่า จะต้องตรวจสอบอะไรบางอย่าง ก่อนส่งคนของเขาเข้ามาบ้านเรา

นายวิษณุ กล่าวว่า จากปัญหาทั้งหมด ยืนยันว่า ไทยยังเคารพในพันธกรณีที่ตกลงไว้กับประเทศต่างๆ พันธกรณีสำคัญ และต้องดำเนินการต่อ คือ การต่อต้านการค้ามนุษย์ และเพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น เพราะการออกเป็น พ.ร.ก.ทำให้นายจ้างและลูกจ้างเตรียมตัวไม่ทัน จึงจำเป็นต้องใช้ ม.44 ชะลอหรือเลื่อนการบังคับใช้บางมาตราที่มีบทลงโทษรุนแรงไปก่อน แต่มาตราที่เหลือยังบังคับใช้อยู่ อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้จะไม่มีการจับกุมหรือกวดขันแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เว้นแต่จะเกี่ยวข้องความผิดค้ามนุษย์ ส่วนการชะลอบางมาตราออกไป 120 วัน เพราะต้องการให้แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายกลับไปทำเรื่องให้ถูกต้อง ส่วนแรงงานอีกกลุ่มที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย แต่ไปทำงานผิดจังหวัด ที่รับอนุญาต ให้ไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อแจ้งขอเปลี่ยนจังหวัดทำงาน โดยมาตรการนี้ไม่เกี่ยวขึ้นกับเวลา 120 วัน ที่ประกาศชะลอ อีกทั้ง มาตรา 44 ที่จะออกมา จะมีการปิดจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น แรงงานถูกจับขณะเดินทางกลับประเทศซึ่งเป็นช่องทางให้ถูกรีดไถหรือข่มขู่ จึงเห็นควรให้ใช้มาตรการเดิมกับช่วงสงกรานต์ คือ แรงงานสามารถเดินทางกลับบ้านได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เว้นผิดคดีค้ามนุษย์ต้องจัดการ

"วิษณุ" เผยรัฐจ่องัด ม.44 ชะลอบทลงโทษรุนแรงแรงงานต่างด้าว เว้นไปก่อน 120 วัน เปิดช่องทำตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการของคนต่างด้าว 30 มิ.ย. 2560 16:21 30 มิ.ย. 2560 18:12 ไทยรัฐ