วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.มีมติตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่ายถก ก.ม.ลูก กกต.เริ่มนัดแรก 4 ก.ค.นี้

สนช.มีมติตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ถกกฎหมายลูก กกต.ขัดเจตนารมณ์ รธน.60 หรือไม่ ในกรอบเวลาทำงาน 15 วัน เริ่มประชุมนัดแรก 4 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เป็นประธาน ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่าง สนช. 5 คน กรธ. 5 คน และ 1 กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รวม 11 คน เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต. ภายหลัง กกต.มีความเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีบางประเด็นที่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 11 คนประกอบด้วย 1. นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. 2. นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สนช. 3. นายตวง อันทะไชย สนช. 4. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. 5. นายสมชาย แสวงการ สนช. 6. พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ สนช. 7. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. 8. นายประพันธ์ นัยโกวิท กรธ. 9. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรธ. 10. นายภัทระ คำพิทักษ์ กรธ. และ 11. นายศุภชัย ยาวะประภาษ กรธ. โดยกำหนดเวลาในการทำงาน 15 วันนับตั้งแต่วันแต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้กำหนดประชุมนัดแรกในวันที่ 4 ก.ค.นี้.

  

สนช.มีมติตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ถกกฎหมายลูก กกต.ขัดเจตนารมณ์ รธน.60 หรือไม่ ในกรอบเวลาทำงาน 15 วัน เริ่มประชุมนัดแรก 4 ก.ค.นี้ 30 มิ.ย. 2560 14:17 ไทยรัฐ