วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชลประทานฟังเสียง ปชช. โครงการใหญ่ 2 พันล้าน แก้น้ำท่วมเมืองเพชร

ชลประทานเพชรบุรี จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ ตลอดแนวเส้นทางโครงการขุดขยายคลองระบายน้ำ D9 ระยะทาง 22 กิโลเมตร ตามแผนงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองเพชรบุรี หลังน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 59 ด้วยงบประมาณ 2 พันล้านบาท...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 29 มิ.ย. 2560 ที่ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองจอก ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานในการจัดรับฟังความคิดเห็นราษฎรในพื้นที่ ตลอดแนวเส้นทางโครงการขุดขยายคลองระบายน้ำ D9 ระยะทางรวม 22 กิโลเมตร ตามแผนงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองเพชรบุรี ซึ่งมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

นายสันต์ จรเจริญ ผอ.ชลประทานจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการ บรรเทาอุทกภัยเมืองเพชรบุรีในวันนี้ มีจุดประสงค์ที่จะให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับรู้ รับทราบ ถึงโครงการชลประทานที่กำลังจะดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องบรรเทาอุทกภัยของตัวเมืองเพชรบุรี ต่อจากครั้งที่แล้วที่มีการจัดทำประชาคมในส่วนของตัวต้นคลอง ในส่วนของคลองระบายสาย 3 และคลองสาย 1 ขวา ระยะทาง 8 กิโลเมตร ในจุดนี้ยังไม่ถึงทะเล เป็นการรับฟังต่อจากการประชุมเมื่อครั้งที่แล้วอีก 22 กิโลเมตร เราจึงได้มาทำประชาคมในวันนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของส่วนพี่น้องประชาชน แล้วก็ อปท.ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล อบต.ที่เกี่ยวข้องตามเส้นทางทั้งหมด ก็จะได้รับฟังความคิดเห็นจากทางตัวชาวบ้านเอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่ง ซึ่งได้ข้อคิดเห็นเป็นอย่างดี รวมถึงข้อคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะในบางจุดเรายังไม่รับทราบ

"ตรงนี้จะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในเรื่องของแบบ ให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด และให้ประชาชนที่อยู่ในเขตของคลองตัดผ่านได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 แต่ว่าเป็นการทำประชาคม 2 จุดใหญ่ๆ ทั้งนี้ในระหว่างที่ทำการก่อสร้าง เราก็จะลงไปในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่แนวคลองเราตัดผ่าน แล้วเข้าไปรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ไม่ใช่ว่าจะจบแค่นี้ เพราะว่าในการเลือกทำประชาคมในแต่ละพื้นที่ พี่น้องประชาชนบางคนไม่ได้มาร่วมรับฟังด้วย เพราะติดธุระหรือไม่ได้รับข่าวสารจากเราที่แจ้งไป ทำให้เราไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ทั้งหมด ดังนั้น ในตัวในพื้นที่ส่วนที่ยังไม่ได้รับฟังก็อาจจะไปให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป เราจะจัดในแต่ละพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง"

ชลประทานจังหวัดเพชรบุรี กล่าวอีกว่า ที่มาของโครงการนี้ก็มาจากเมื่อปลายปีที่แล้ว ที่มีน้ำท่วมใหญ่ น่าจะเป็นใหญ่ที่สุดของจังหวัดเพชรบุรีในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ในช่วงปลายปี ระหว่าง ต.ค.-พ.ย. 2559 ทำให้น้ำหลากเข้าท่วมในตัวเมืองเพชรบุรีเป็นวงกว้าง พี่น้องประชาชนในตัวเมืองได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นมาอย่างเร่งด่วน ระยะเวลาจากที่เกิดเหตุมาจนถึงปัจจุบันนี้แค่ประมาณ 7-8 เดือนเท่านั้นเอง โครงการที่เกิดขึ้นจึงต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างเร่งด่วน ซึ่งควรจะต้องทำเร็วกว่านี้เสียด้วยซ้ำ แต่เนื่องจากตัวแบบก่อสร้างทยอยเสร็จ และยังไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ในทันท่วงที สำหรับแบบเมื่อใกล้เสร็จสมบูรณ์ จะนำมาคุยกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่า ที่ว่าสมบูรณ์นั้น สมบูรณ์จริงไหม มีข้อท้วงติง มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างที่เราจะไปปรับปรุงแบบตัวนี้ให้สมบูรณ์ และมีผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด.

ชลประทานเพชรบุรี จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ ตลอดแนวเส้นทางโครงการขุดขยายคลองระบายน้ำ D9 ระยะทาง 22 กิโลเมตร ตามแผนงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองเพชรบุรี หลังน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 59 ด้วยงบประมาณ 2 พันล้านบาท... 30 มิ.ย. 2560 12:50 ไทยรัฐ