วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งฯ ยกเลิกทะเบียนรถขายทอดตลาดผิดกฎหมาย 605 คัน พบยื่นเอกสารเท็จ

ขนส่งทางบก ร่วมขนส่งทหารบก DSI แถลงข่าวการกวาดล้างขบวนการแอบอ้างยื่นเอกสารเท็จรถประมูลขายทอดตลาด ขส.ทบ. สั่งยกเลิกรถจดทะเบียนจากเอกสารเท็จทันที 605 คัน แนะ อย่าหลงเชื่อซื้อขายรถราคาถูกเกินจริง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 30 มิ.ย. 60 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.), พล.ต.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ เจ้ากรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.), นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดี ขบ. และ พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมแถลงข่าวการกวาดล้างขบวนการมิจฉาชีพที่แอบอ้างยื่นเอกสารเท็จรถประมูลขายทอดตลาดของ ขส.ทบ.

สืบเนื่องจาก ขส.ทบ. ตรวจสอบพบพิรุธเรื่องการยื่นเอกสารการประมูลรถขายทอดตลาดของ ขส.ทบ. จึงได้ประสาน ขบ. ขอตรวจสอบรายละเอียด การยื่นเอกสารบัญชีรถประมูลขายทอดตลาดของ ขส.ทบ. ทุกฉบับอย่างละเอียด ซึ่งล่าสุดพบว่า มีขบวนการยื่นเอกสารส่งบัญชีรถแจ้งการประมูลขายทอดตลาด ลงนามโดย พ.อ.ภพกฤต พันธ์ยศ รวมทั้งสิ้น 9 ฉบับ รถจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,136 คัน ซึ่ง ขส.ทบ.ตรวจสอบรายละเอียด และยืนยันว่าเป็นการยื่นเอกสารเท็จ เนื่องจากห้วงระยะเวลาดังกล่าว ขส.ทบ. ไม่มีการประมูลรถขายทอดตลาด

ทั้งนี้ ระบบราชการเมื่อมีการรับเอกสารส่งบัญชีรถแจ้งการประมูลขายทอดตลาด หน่วยงานราชการ ขบ. จะส่งหนังสือราชการถามกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดทุกครั้ง และเมื่อได้รับหนังสือตอบกลับตามระบบราชการ จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการทางทะเบียนต่อไป ซึ่งจากการดำเนินการตามระเบียบราชการของรถประมูลขายทอดตลาดของ ขส.ทบ. พบว่า ผู้ปลอมแปลงเอกสารราชการมีขบวนการบริหารจัดการเพื่อแจ้งหนังสือกลับตามระเบียบราชการทุกขั้นตอน จนนำไปสู่การดำเนินการทางทะเบียนต่อไปได้ ส่งผลให้มีรถที่จดทะเบียนจากการยื่นเอกสารบัญชีเท็จไป 605 คัน กระจายจดทะเบียนไปในจังหวัดต่างๆ โดยจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) จำนวน 289 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) จำนวน 22 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) จำนวน 265 คัน รถบรรทุกส่วนบุคคลขนาดใหญ่ 19 คัน รถโดยสารประจำทาง 2 คัน รถโดยสารไม่ประจำทาง 7 คัน รถโดยสารส่วนบุคคล 1 คัน และในจำนวนนี้มีรถบางส่วนย้ายทะเบียนรถไปจังหวัดต่างๆ อีก 18 จังหวัด

นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า ทันทีที่พบว่าเป็นการยื่นเอกสารเท็จ ขส.ทบ. ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ลงนามในเอกสารเท็จและผู้เกี่ยวข้องแล้วที่ สน.เตาปูน ในส่วนของ ขบ. แจ้งความที่ สน.บางซื่อ และสั่งอายัดการดำเนินการทางทะเบียนรถในกลุ่มดังกล่าวทั้งหมดทันที จากนั้นทำหนังสือขอตรวจสอบข้อมูลของรถ กับ กองทัพบก และ กรมศุลกากร เมื่อได้ข้อมูลแน่ชัดว่าเป็นรถที่ได้มาโดยไม่ชอบ จึงออกคำสั่งนายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนรถในกลุ่มดังกล่าวทั้ง 605 คัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อไป นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถของ ขส.ทบ. เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการยื่นจดทะเบียนรถทุกขั้นตอน รวมทั้งเส้นทางการเคลื่อนไหวถ่ายโอน พร้อมทั้งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบเจ้าหน้าที่ของ ขบ.มีส่วนเกี่ยวข้อง จะลงโทษขั้นเด็ดขาดทันที

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนเจ้าของรถ ที่ซื้อรถโดยสุจริต ขบ.ได้ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำ รวมถึงการฟ้องร้องทางคดีกับผู้นำรถมาจำหน่ายโดยมิชอบ เจ้าของรถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ หรือติดต่อขอข้อมูลจาก ขส.ทบ. ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชน ร่วมพิทักษ์สิทธิด้วยการซื้อรถที่ถูกที่ต้องตามกฎหมาย อย่าหลงเชื่อซื้อรถที่มีราคาถูกเกินจริง รวมทั้งการซื้อขายรถที่มีเอกสารการได้มาของตัวรถไม่ชัดเจน การซื้อขายรถโอนลอย โดยไม่ดำเนินการทางทะเบียนหรือนำรถเข้าตรวจสภาพด้วยตนเอง เพราะอาจได้รับเอกสารปลอม และรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจเป็นรถที่ไปก่ออาชญากรรม หรือไปพัวพันคดียาเสพติด รวมทั้งเกี่ยวข้องกับคดีผิดกฎหมายทุกประเภท ซึ่งการซื้อขายรถทุกครั้งสามารถนำเอกสารสัญญาการซื้อขายขอตรวจสอบด้านทะเบียนกับ ขบ. และสำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบก่อนการตัดสินใจซื้อขายทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจว่าได้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย.

ขนส่งทางบก ร่วมขนส่งทหารบก DSI แถลงข่าวการกวาดล้างขบวนการแอบอ้างยื่นเอกสารเท็จรถประมูลขายทอดตลาด ขส.ทบ. สั่งยกเลิกรถจดทะเบียนจากเอกสารเท็จทันที 605 คัน แนะ อย่าหลงเชื่อซื้อขายรถราคาถูกเกินจริง