วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ให้รื้อสายเคเบิลออกภายใน 15 วัน รอบพระบรมมหาราชวัง

(แฟ้มภาพ)

ราชดำเนินและใกล้เคียง-กทม.นัดสำรวจวันนี้

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ศาลาว่าการ กทม. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยหลังประชุมเร่งรัดการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารออกจากเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (เสาเขียว) บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนิน ร่วมกับผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง กสทช. TOT AIS DTAC TRUE ว่า ที่ผ่านมาสำนักการโยธาได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 21 เม.ย. ถึง กสทช. เพื่อแจ้งหน่วยงานต่างๆ รื้อถอนสายสื่อสารของตนให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.60 แต่พบว่าหน่วยงานต่างๆ ยังไม่รื้อถอนสายสื่อสารตามระยะเวลาที่กำหนด ต่อมาสำนักการโยธาได้มีหนังสือลงวันที่ 14 มิ.ย. แจ้ง กสทช. เร่งรัดหน่วยงานสื่อสารรื้อถอนสายโดยด่วน และล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. แจ้ง กสทช. เร่งรัดหน่วยงานสื่อสารรื้อถอนภายในเดือน มิ.ย.60 หากพ้นกำหนด สำนักการโยธาจะรื้อถอนโดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่ง กสทช.ได้แจ้งว่าได้ประสานให้หน่วยงานสื่อสารดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ กทม.มีมาตรการ 3 ข้อ ดังนี้ 1.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสำรวจสายสัญญาณต่างๆ บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนิน ในวันที่ 30 มิ.ย. เพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินการ 2.ให้เจ้าของสายสื่อสารให้เก็บสายสื่อสารออกจากไฟฟ้าส่องสว่าง (เสาเขียว) ที่ต่อพ่วงทั้งอากาศและบนพื้น บริเวณถนนมหาราช–ท้ายวัง สนามไชย หน้าพระลาน มหาธาตุ ราชดำเนินใน และราชดำเนินนอก ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน คือวันที่ 15 ก.ค. หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ กทม.จะตัดสายสื่อสารต่างๆ 3.สรุปผลการประชุมรายงานให้ รมว.มหาดไทยทราบ.

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ศาลาว่าการ กทม. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยหลังประชุมเร่งรัดการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารออกจากเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (เสาเขียว) บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนิน 30 มิ.ย. 2560 01:38 ไทยรัฐ