วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดรับฟังความเห็นขยายวิภาฯ หน้าสนามบินดอนเมือง

ทล.จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการขยายถนนวิภาฯ หน้าสนามบินดอนเมือง หลังจากลดขนาดพื้นที่เนื่องจาก รฟท. ไม่ยอมให้ใช้ที่

นายเกียรติพงศ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ กรมทางหลวง กล่าวว่า เนื่องจากโครงการปรับปรุงขยายถนนวิภาวดีฯ และสะพานทางเชื่อมเข้าการท่าอากาศยานดอนเมือง ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ เพราะติดปัญหาเรื่องพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำเป็นต้องลดขนาดช่องจราจรที่จะขยายจากเดิมเป็น 4 ช่อง เหลือเพียง 3 ช่อง ส่วนสะพานทางเชื่อมจะปรับแบบให้อยู่ในเขตทางกรมทางหลวง เปรียบเสมือนเป็นการริเริ่มโครงการใหม่ ดังนั้น กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงกรุงเทพ จะมีประชุมรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประมาณกลางเดือน ก.ค.นี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาวางแผนการก่อสร้างต่อไป.

ทล.จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการขยายถนนวิภาฯ หน้าสนามบินดอนเมือง หลังจากลดขนาดพื้นที่เนื่องจาก รฟท. ไม่ยอมให้ใช้ที่... 30 มิ.ย. 2560 01:32 ไทยรัฐ