วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุยเป็นคุ้งเป็นแควเศรษฐกิจไทยดี

เหตุรับพลังส่งออก-ท่องเที่ยวหนุน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน พ.ค.60 ยังมีสัญญาณขยายตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการส่งออกที่ขยายตัวได้ในระดับสูงถึง 12.7% นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณปรับตัวดีสะท้อนจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ที่ขยายตัวเป็นบวกและรายได้ที่แท้จริงของเกษตรกรที่ยังคงขยายตัว และการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ยังเติบโต ทั้งนี้ เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายเพื่อบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มขยายตัว 7.6% สอดคล้องกับปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรที่แท้จริง

สำหรับการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณฟื้นตัวจากการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณนำเข้าสินค้าทุนขยายตัวต่อเนื่อง ด้านการส่งออกสินค้าขยายตัวได้ดีโดยการส่งออกสินค้ามีมูลค่า 19,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่องที่ 12.7% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 19,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่องที่ 18.3% ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวและการนำเข้าที่ฟื้นตัวได้ดี ส่งผลให้ดุลการค้าในเดือน พ.ค.60 เกินดุลที่ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ในช่วง 5 เดือนแรกปี 2560 (ม.ค.-พ.ค.) เกิดดุลการค้า 5,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ขณะที่เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านการผลิต ได้รับปัจจัยจากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไทย 2.59 ล้านคน (ช่วง 5 เดือนแรกปี 2560 จำนวน 14.61 ล้านคน) ขยายตัวต่อเนื่องที่ 4.6% ต่อปี ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัว 6.9% โดยเป็นการขยายตัวในทุกหมวดสินค้า ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี และเสถียรภาพภายนอกอยู่ในระดับที่มั่นคง สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ -0.04% และ 0.5% ต่อปี

ทั้งนี้ ในเดือน ก.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะทบทวนประมาณการเศรษฐกิจในปี 60 โดยจะพิจารณาจากหลายปัจจัยร่วมกัน โดยเฉพาะภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีขึ้นกว่าคาดการณ์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจคู่ค้า และเศรษฐกิจประเทศใหญ่ที่เริ่มมีทิศทางดีขึ้น ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/60 คาดว่าจะขยายตัวดีกว่าไตรมาสแรก หรือเติบโตได้มากกว่า 3.3% และภาพรวมในช่วงครึ่งหลังของปีน่าจะขยายตัวได้ดี.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน พ.ค.60 ยังมีสัญญาณขยายตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการส่งออกที่ขยายตัวได้ในระดับสูงถึง 12.7%... 30 มิ.ย. 2560 00:05 ไทยรัฐ