วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดยิ่งใหญ่ 'เกษตรแห่งชาติ' 9 วัน 9 คืน โชว์สุดยอดนวัตกรรม-เทคโนโลยี

ก.เกษตรฯ จับมือ มทร.ตะวันออก จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 8-16 ก.ค. ที่ชลบุรี ภายใต้แนวคิด "เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ" ระดมงานวิจัย นวัตกรรม-เทคโนโลยี จากภาครัฐ-เอกชน-สถาบันการศึกษา นำเสนอ "ศาสตร์พระราชา" เผยแพร่ประชาชน...

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 กล่าวว่า ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และจ.ชลบุรี จัด “งานวันเกษตรแห่งชาติ” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 ก.ค. ภายใต้แนวคิด “เกษตรสืบสานปณิธานของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธาน ในวันเสาร์ที่ 8 ก.ค. 2560 นี้ เวลา 15.00 น.

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และกลุ่มเกษตรกร มีโอกาสนำเสนอผลงานทั้งด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับการเกษตร ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อให้เกษตรกร นิสิต นักศึกษา และประชาชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นช่องทางให้มีการนำนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศต่อไป

“แต่ละปีการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จะถูกหมุนเวียนสถานที่จัดไปยังสถาบันการศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอนภาควิชาเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถกระจายองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเป็นการผลักดันให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนงานภาคการเกษตรในพื้นที่ของตัวเองได้เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกัน” นายธีรภัทร กล่าว

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน มีการนำเสนอศาสตร์พระราชา ผ่านกระบวนทัศน์ในรูปแบบนิทรรศการและมัลติมีเดียให้ผู้ชมได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด เพื่อน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพ “พ่อของแผ่นดิน” นอกจากนั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 หน่วยงาน ยังจะได้นำเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆ ทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งงานส่งเสริมด้านวิชาการทั้งน้ำ ดิน พืช ปศุสัตว์ ประมง งานสหกรณ์ งานบัญชี ตลอดจนการตลาด ไปสู่เกษตรกร เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการผลผลิต ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ อาทิ นิทรรศการชุดปราชญ์ของแผ่นดินสืบสานงานพ่อ, ตามรอยเสด็จภาคตะวันออก, ปณิธานของพ่อสานต่อเพื่อชาวนาไทยให้ยั่งยืน, ทรัพยากรดินจากยอดดอยสู่ชายทะเล และปลาพระราชทาน เป็นต้น

ด้านนางศรัณยา รักเสรี รองคณบดีคณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งแรกในภาคตะวันออกและตรงกับโอกาสครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ โดยมีความพร้อม100% ซึ่งหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเปิดเวทีให้เกษตรกร นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษารุ่นใหม่ๆ ได้นำผลงานมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชมและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคต

ทั้งนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การจัดแสดงโชว์ “บัว” ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะเป็นศูนย์วิจัยสายพันธุ์บัวที่ดีที่สุดจนมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ การจัดเสวนาทางด้านวิชาการ การแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมสาระบันเทิงและการแข่งขันการประกวดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 21 กิจกรรม เช่น การประกวดนางงามเกษตร การแข่งขันประกวดบัว การแข่งขันไก่ชน การแข่งขันอากาศยานปีกหมุน ศึกปีกหมุนประลองทักษะ (Mini Drone) การแข่งขันเมนูไข่พระอาทิตย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้จัดพื้นที่ให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs ได้นำสินค้ามาจำหน่ายในราคาผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค และได้จัดพื้นที่จอดรถบริเวณลานตลาดนัดรถไฟสำหรับรองรับรถยนต์ได้กว่า 1,000 คัน พร้อมทั้งจัดบริการรถรับ-ส่งฟรี ส่วนภายในบริเวณงานได้จัดให้มีรถพ่วงวิ่งวนให้บริการตลอดงาน.

ก.เกษตรฯ จับมือ มทร.ตะวันออก จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 8-16 ก.ค. ที่ชลบุรี ภายใต้แนวคิด "เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ" ระดมงานวิจัย นวัตกรรม-เทคโนโลยี จากภาครัฐ-เอกชน-สถาบันการศึกษา นำเสนอ "ศาสตร์พระราชา" เผยแพร่ประชาชน... 29 มิ.ย. 2560 22:23 29 มิ.ย. 2560 22:27 ไทยรัฐ