วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ
ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ

ก.แรงงานร่วม 10 กระทรวง ยกระดับความร่วมมือ Safety Thailand


‘บิ๊กบี้’ เปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จับมือรวม 10 กระทรวง ยกระดับความร่วมมือ Safety Thailand เชิดชู 258 สถานประกอบการร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ย้ำรัฐบาลห่วงใย พัฒนาแรงงานก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0...

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ซึ่งกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 10 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คมนาคม มหาดไทย สาธารณสุข อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยวและกีฬา ศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Safety Thailand, Safety Together “ร่วมแรงร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัย” มีการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2560 (Zero Accident 2017) รวม 258 รางวัล โครงการนำร่องระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการ SMEs จำนวน 9 แห่ง การประกวดโปสเตอร์ความปลอดภัย จำนวน 5 รางวัล

พล.อ.ศิริชัย กล่าวต่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแรงงาน และการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เพื่อการก้าวสู่ Thailand 4.0 รัฐบาลได้วางกลไกการปฏิรูปประเทศในหลายๆ ด้าน Safety Thailand เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ที่ยังต้องมีการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับงานบังคับใช้กฎหมาย เรื่องการดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนทำงาน ไม่ใช่ภาระของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง และไม่ใช่เรื่องที่จะหยุดดำเนินการใดๆ ได้

ด้านนายชัยธนา ไชยมงคล ผอ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. กล่าวถึงการจัดงานว่า การสัมมนาวิชาการ รวม 29 หัวข้อ ได้เน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อน Safety Thailand ใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการก่อสร้าง การป้องกันอัคคีภัย ด้านสารเคมี ด้านอาชีวอนามัย และด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 140 บูธ โดยเน้นการสร้างการรับรู้ผ่านรูปแบบและกิจกรรมที่น่าสนใจหน่วยงานภาครัฐบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เป็นการกระตุ้นให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน.