วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วาระแห่งชาติ

26 มิถุนายน 2560 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ยุติธรรม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.อดีต เลขา ป.ป.ส. ร่วมงาน โดยมี นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขา ป.ป.ส. เป็นแม่งาน

ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 เป็นงานใหญ่ทุกปีของสำนักงาน ป.ป.ส.

ชื่นชมผู้ทำงานด้านยาเสพติด

งานนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้แสดงความเข้าใจภาพรวมยาเสพติด และความลำบากของผู้ปฏิบัติกับผู้ที่เข้าร่วมรับรางวัล ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกหน่วย ฝ่ายปกครอง ตัวแทนชุมชน และครอบครัวเจ้าหน้าที่รัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และญาติ “สายข่าว” ที่เสียชีวิตจากการเป็นสายชี้เบาะแสขบวนการค้ายาเสพติดเข้าร่วมรับรางวัล

บอกถึงความกังวลใจในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชน กรณีที่มีการบังคับใช้กฎหมาย ใช้อาวุธและมาตรการต่างๆ นายกฯ ฝากเลขา ป.ป.ส.ช่วยดูแลหลักสูตรอบรมวิธีเข้าจับกุม เพราะเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะต่อสู้ สุดท้ายเกิดการสูญเสียจนถึงแก่ชีวิต แสดงว่า มาตรการยังไม่สมบูรณ์เต็มที่

ที่ผ่านมายังมีปัญหากระทบกับผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ได้ฝึกมาให้ฆ่าคน เมื่อเกิดการต่อสู้ ต้องปรับปรุงวิธีการให้เกิดความปลอดภัยทั้งตัวเอง ผู้เสียหายและผู้บริสุทธิ์

พร้อมประกาศว่า ปีนี้จะเป็นปีแห่งการปราบปรามกระบวนการยาเสพติดใหญ่ให้ได้ ต้องเร่งรัดคดีที่ยังไม่เสร็จสิ้น จะพยายามทำให้ดีที่สุด ยาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติ

จะปล่อยปละละเลยไม่ได้

คนทั้ง 73 ล้านคนต้องช่วยกันมากเป็นพิเศษ ปัญหายาเสพติด หัวใจสำคัญที่ระดับพื้นที่ต้องบูรณาการ ยาเสพติดหมดสิ้นไม่ได้ง่าย ถ้าทุกภาคส่วนไม่ช่วยเหลือ ไม่มีทางทำได้สำเร็จ อยากให้ทุกหน่วยงานได้รับรางวัล ไม่ใช่เฉพาะข้าราชการ ให้คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่เป็นฟันเฟืองเล็กๆ มารับรางวัลด้วย ไม่ว่าจะเป็นเอ็นจีโอ สื่อมวลชน ชาวบ้าน แต่ขอให้คุ้มครองดูแลบุคคลเหล่านี้ให้ดี ไม่ใช่รับรางวัลวันนี้ พอกลับไปในพื้นที่อยู่ไม่ได้

คนขายมีการพัฒนาทั้งการผลิต การขนส่ง การค้าขาย เห็นข่าวเรื่องการส่งยาเสพติดในไปรษณีย์ต่างประเทศ มีการพัฒนาไปเรื่อย ต้องหันมาดูแลทั้งคน เทคโนโลยี ระบบไอที ต้องพัฒนาให้ครบทุกพื้นที่

สร้างภูมิคุ้มกันในทุกเรื่อง จำเป็นต้องปรับรูปแบบกระบวนทัศน์ การแก้ไขปัญหารองรับการเปลี่ยนแปลง เดินหน้าเชิงรุก ดึงชุมชนช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติด จะคิดว่าเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายเดียวไม่ได้

เป็นหน้าที่คนไทยต้องร่วมกันทำ.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

29 มิ.ย. 2560 14:18 ไทยรัฐ