วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาคมสิทธิฯ ยื่น สนช.หนุนเซตซีโร่ กสม.เชื่อยกระดับกลับสู่เกรดเอ

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ยื่น สนช.หนุนเซตซีโร่ กสม.สรรหาใหม่ยึดหลักการปารีส-ยูเอ็น เชื่อยกระดับกลับสู่เกรดเอ ด้าน "สุรชัย" ชี้ยึด 3 หลักการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.กสม.

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.60 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนนำโดย น.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ ได้ยื่นเสนอความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) ที่จะเข้าสู่ที่ประชุม สนช.ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ถึง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.

โดย น.ส.ลัดดาวัลย์ กล่าวว่า ทางสมาคมฯ เห็นควรคงบทเฉพาะกาล ตามมาตรา 60 วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่า "ให้ประธาน กสม.และกรรมการ กสม. ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้แต่ให้ทำหน้าที่จนกว่าจะมี กสม.ชุดใหม่ เพื่อให้การสรรหา กสม.เป็นไปตามหลักการแห่งกรุงปารีสและสอดคล้องกับแนวทางสหประชาชาติ นอกจากจะส่งผลให้ กสม.เลื่อนสถานภาพให้ดีขึ้นจากระดับ B เป็น A ในอนาคต แล้วยังจะทำให้ กสม.เป็นองค์กรที่มีหน้าที่และอำนาจในการปกป้องคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชนอย่างแท้จริง

ด้าน นายสุรชัย กล่าวว่า ในขั้นตอนการศึกษาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย กสม. ยึดหลัก 3 ประการ คือ 1. หลักการปารีส 2. หลักในรัฐธรมนูญปี 2560 ที่ไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้ เช่น คุณสมบัติ เป็นต้น และ 3. หลักว่าการปรับปรุงของเปลี่ยนองค์กรนี้ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญปี 60 ให้เป็นองค์กรอิสระ ควรที่จะมีรูปแบบขององค์กรอย่างไร และควรมีที่มาอย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องของความหลากหลายให้สอดคล้องกับหลักการแห่งกรุงปารีส

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ยื่น สนช.หนุนเซตซีโร่ กสม.สรรหาใหม่ยึดหลักการปารีส-ยูเอ็น เชื่อยกระดับกลับสู่เกรดเอ ด้าน "สุรชัย" ชี้ยึด 3 หลักการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.กสม. 29 มิ.ย. 2560 13:32 29 มิ.ย. 2560 17:25 ไทยรัฐ