วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ยาบ้า” ภัยคุกคามใหม่เอเชีย (2)

โดย สหบาท

รายงานของ หน่วยงานด้านอาชญากรรมและยาเสพติดสหประชาชาติ (UNODC) ประจำปี 2559 ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหายาเสพติดอย่างละเอียดของทุกภูมิภาคทั่วโลก

รวมถึงวิเคราะห์เส้นทางการแพร่ระบาดของยานรกบนโลกเบี้ยวๆใบนี้ในปีที่ผ่านมา

เอาเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่เรียกติดปากว่า สามเหลี่ยมทองคำ...

สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมทแอมเฟตามีนมี 2 ประเภท คือ แบบเม็ดเรียกว่า “ยาบ้า” และแบบคริสตัลที่เรียกว่า “ไอซ์”

ขณะนี้พบกระแสหมุนเวียนของยาบ้า ที่แพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลุกลามไปถึงอเมริกาเหนือแล้ว

นับตั้งแต่ปี 2552 ทั้ง 3 ภูมิภาคยึดยาบ้าได้มากที่สุด โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างช่วงปี 2552 ถึง 2557 ยึดยาบ้าได้เพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าตัว!

เมทแอมเฟตามีนเติบโตขึ้นเรื่อยๆในภูมิภาค ปี 2557 ยาไอซ์ กลายเป็นยาเสพติดหลักที่แพร่ระบาดเข้าไปทั้งในบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้

ส่วนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีรายงานการจับกุมเมทแอมเฟตามีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี 2555 ส่วนใหญ่จะลักลอบนำเข้ามาทางเรือสินค้า

รายงานของ UNODC ยังพบว่า แม้กำลังการผลิตเมทแอมเฟตามีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเพียงพอต่อความต้องการในภูมิภาค แต่ระยะหลังตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เริ่มนำเข้ายามาจากภูมิภาคอื่น เช่น แอฟริกาตะวันตก อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันตก ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงเป็นแหล่งผลิตยาส่งหมุนเวียนหลักในตลาดโลก!

ส่วนเส้นทางการลักลอบส่งยาเมทแอมเฟตามีนพบว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งยานรกเหล่านี้ไปยังเอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย ยุโรปตะวันตก และยุโรปใต้ และมีการส่งต่อไปทั้งยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง และอเมริกาใต้ด้วย!

ด้วยรายงานของ UNODC ฉบับนี้ ผมเลยถึงบางอ้อว่า ทำไมเราถึงจับกุมยาบ้า-ไอซ์ได้เพิ่มขึ้นมหาศาล?

เราได้กลายเป็นทางผ่านส่งยานรกเหล่านี้ไปทำลายประเทศอื่นทั่วโลกด้วย...เจริญล่ะความนี้...

สหบาท

29 มิ.ย. 2560 11:11 ไทยรัฐ