วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครูเกษร สาวเผ่าม้งกลับดอย ไปสอนเกษตรพอเพียงแก่เด็กชาวเขาที่ อ.พบพระ

ครูเกษร แสงท้าว สาวเผ่าม้ง อ.พบพระ จ.ตาก กลับขึ้นดอยสอนชาวเขาให้รู้จักการทำเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ชาวเขาสามารถพึ่งพาตัวเอง หวังให้เด็กทุกคนเป็นคนดี ลบคำสบประมาทพบพระเมืองยาบ้า...

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ อ.พบพระ จ.ตาก มีครูสาวชาวเผ่าม้ง อุทิศตนเป็นครูดอย สอนวิชาเกษตรอยู่ที่โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ต.รวมไทยพัฒนา ชื่อคุณครูเกษร หรือ นางสาวเกษร แสงท้าว ครูสาวเผ่าม้งบ้านคีรีราษฎร์ โดย ครูเกษร เล่าว่า ตัวเองเรียนจบคณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 72 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง แต่กลับมาอยู่บ้านบนดอยสูงยึดอาชีพครูสอนด้านการเกษตร ที่โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 โรงเรียนที่มีชาวเขาเกือบทั้งโรงเรียน

หลังจากที่ครูเกษรเรียนจบบรรจุเป็นครู ก็มาสอนชาวเขาให้รู้จักเกษตรพอเพียงในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้พื้นที่ 20 ไร่ เป็นพื้นที่สอนปฏิบัติจริง การสอนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 สอนให้รู้จักพึ่งตนเอง เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกข้าวปลูกผักสวนครัว และพืชสมุนไพร และที่สำคัญสอนให้เด็กทุกคนเป็นคนดี ไม่ข้องเกี่ยวยาเสพติด ลบคำสบประมาทว่า อ.พบพระ ชาวเขามีอาชีพค้ายาเสพติด

ครูสาวชาวดอย บอกว่า เป็นครูวิชาเอกการเกษตรสอนการเกษตรทุกชนิด รวมทั้งปลูกข้าวไร่ ผลผลิตจะนำไปเป็นอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือจะนำไปจำหน่ายให้กับครูและชาวบ้าน เพื่อนำรายได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนที่นี่จะต้องปฏิบัติจริง ปลูกจริง เก็บเกี่ยวผลผลิตจริงเพื่อนำความรู้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน

นายเดชา แสงท้าว ผอ.โรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เพื่อรองรับชาวเขาที่อพยพลงมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง สอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 644 คน โรงเรียนจะเน้นสอนการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้เด็กมีความรู้จริงรวมทั้งยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก ให้เด็กรู้จักพอใจในสิ่งที่มีอยู่ตามวิถีชีวิตชาวเขา.

ครูเกษร แสงท้าว สาวเผ่าม้ง อ.พบพระ จ.ตาก กลับขึ้นดอยสอนชาวเขาให้รู้จักการทำเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ชาวเขาสามารถพึ่งพาตัวเอง หวังให้เด็กทุกคนเป็นคนดี ลบคำสบประมาทพบพระเมืองยาบ้า... 29 มิ.ย. 2560 10:48 ไทยรัฐ