วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Thank you, Graham, that’s grand.

ฝรั่งใช้ Grand ไปขยายชื่อของสถานก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือสถานที่ขนาดใหญ่ที่ใหญ่ขนาดเห็นปุ๊บต้องประทับใจในความใหญ่โตมโหฬารปั๊ป ในหลายประเทศจึงมีการตั้งชื่อโรงแรมใหญ่ๆ ว่า the Grand Hotel หรือเดินทางไปในต่างประเทศ ท่านอาจจะเคยได้ยิน Grand Central Station ซึ่งหมายถึง สถานีกลางที่ใหญ่มาก

ในประเทศตะวันตก ท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อตำแหน่งของบุคคลที่มีคำว่า Grand อยู่ด้วย การใส่ Grand ลงไปทำให้เป็นที่ทราบกันดีว่า บุคคลผู้นี้มีสถานะทางสังคมสูงที่สุด เช่น the Grand Duke of Kensington

ท่านที่เดินทางไปสหราชอาณาจักร ท่านอาจจะได้ยินบางคนพูดว่า Thank you, Graham, that’s grand. ผู้อ่านท่านครับ grand ในความหมายนี้หมายถึง excellent ที่สื่อว่า ดีเลิศ วิเศษสุด “ขอบคุณ แกรแฮม วิเศษจริงๆ”
กลับจากการเดินทางไปทัศนศึกษาที่เมืองเอนสเกเด (Enschede) จังหวัดโอเวอร์เอเซิล เนเธอร์แลนด์ เมื่อถึงโรงเรียน ครูถามนักเรียนว่าเป็นอย่างไรบ้าง เด็กคนหนึ่งตอบว่า We all had a grand time. เราทั้งหมดมีห้วงช่วงเวลาที่มีความสุขวิเศษมากครับ

พนักงานพูดว่า “You could add the USD 5,000 Bonus to the First Prize and win a grand total of USD 15,000! คุณสามารถเอาโบนัส 5,000 ดอลลาร์ฯไปรวมกับรางวัลที่หนึ่งและก็ได้เงินรวมยอดสุดท้ายมากถึง 15,000 ดอลลาร์ฯเชียวนะครับ!

A grand total หมายถึง ยอดรวมครั้งล่าสุด.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

29 มิ.ย. 2560 10:10 ไทยรัฐ