วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประธานศาลฎีกา

โดย ซี.12

วงการตุลาการอันเป็นหนึ่งในสามของเสาหลักในระบอบประชาธิปไตย มีความเรียบร้อยมั่นคงเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

ถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวจะมีความขัดแย้งกันบ้างจนมีบาดแผลที่เจ็บปวดอันเรียกขานกันว่า วิกฤติตุลาการ นั้นล้วนเป็นอดีตที่ไม่พึง จดจำไปแล้ว

วงการตุลาการที่สืบทอดการทำงานทดแทนกันมาด้วยระบบอาวุโสอันมั่นคงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในวงการนี้ที่แทบไม่มีการขัดแย้งปรากฏสู่สายตาภายนอกให้เสื่อมเสีย

ย้อนหลังไปสัก 10 ปี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 นายวิรัช ลิ้มวิชัย รองประธานศาลฎีกาอาวุโสอันดับ 1 ได้ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาอยู่ 2 ปี จนถึง 30 กันยายน 2552 แล้ว นายสบโชค สุขารมณ์ รองประธานศาลฎีกาอาวุโสอันดับ 1 ก็ได้ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาคนต่อมาอยู่ 2 ปีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2554

แล้ว นายมนตรี ยอดปัญญา รองประธานศาลฎีกาอาวุโสอันดับ 1 ก็ได้ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 แต่น่าเสียดายที่ได้ทำหน้าที่อันมีเกียรตินี้ได้เพียง 1 เดือนเศษก็ถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวและติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554

นายไพโรจน์ วายุภาพ รองประธานศาลฎีกาอาวุโสอันดับ 1 จึงได้ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 จนถึง 30 กันยายน 2556 นายดิเรก อิงคนินันท์ รองประธานศาลฎีกาอาวุโสอันดับ 1 ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2558

เช่นเดียวกับ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบันที่อายุครบ 65 ปีต้องพ้นจากตำแหน่งไปเป็นผู้พิพากษาอาวุโส ก็ก้าวจาก รองประธานศาลฎีกาอาวุโสอันดับ 1 ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2560

ฉายภาพออกมาอย่างนี้ คนนอกวงการตุลาการก็คงคิดเอาเองว่าผู้ที่เป็น รองประธานศาลฎีกาอาวุโสอันดับ 1 อยู่ในขณะนี้ คงจะได้ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา แบบเดียวกับสิบปีที่ผ่านมา

แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วไม่ใช่เพราะตำแหน่งที่นับว่าอาวุโสสูงรองลงมาจากประธานศาลฎีกาคือประธานศาลอุทธรณ์

เพียงแต่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมานั้น ประธานศาลอุทธรณ์ ทุกคนต่างเกษียณพร้อมกับ ประธานศาลฎีกา ทั้งสิ้น
คนที่ขึ้นมาเป็นประธานศาลฎีกาจึงมาจาก รองประธานศาลฎีกา ที่ยังไม่เกษียณและมีอาวุโสสูงสุดในจำนวน รอง 6 คน

แต่สถานการณ์ในปีนี้เป็นไปอีกรูปแบบหนึ่งในขณะที่ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกาเกษียณในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นั้น

ประธานศาลอุทธรณ์ คือ นายศิริชัย วัฒนโยธิน ยังมีเวลาในราชการอยู่อีก 1 ปี คือ เกษียณในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ดังนั้นโดยความถูกต้องชอบธรรมตามลำดับอาวุโสแล้ว ประธานศิริชัย ซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการ ผู้มีอาวุโสสูงสุดที่ยังอยู่ในราชการ ประกอบกับการที่เคยดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ที่มีลำดับอาวุโสสูงกว่า รองประธานศาลฎีกา ทุกคนที่มีอยู่ในขณะนี้

จึงมีศักดิ์และสิทธิ์ตลอดจนความชอบธรรมที่จะได้ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560.

“ซี.12”

29 มิ.ย. 2560 10:04 ไทยรัฐ