วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัชกาลที่ 10 ทรงรับสั่ง ศธ.ดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.เป็นประธานว่า นพ.ธีระเกียรติ ได้แจ้งให้ทราบว่าได้เข้าพบ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เพื่อหารือเรื่องการศึกษา โดยองคมนตรีได้ฝากภารกิจด้านการศึกษาให้ ศธ.ดำเนินการ 2 ประเด็น ประเด็นแรก สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มีรับสั่งให้ส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) อย่างเต็มที่ 2 เรื่องหลัก 1.การผลิตและพัฒนาครู จะต้องวางระบบที่ดี และ 2.ให้ มรภ.ทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น แต่ละแห่งต้องวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆเพื่อเข้าไปช่วยเหลือ เบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เตรียมการที่จะจัดสรรงบประมาณให้ มรภ.ทั้ง 38 แห่ง แห่งละ 5,000,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น โดยนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะไปนัดประชุมกับที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) มรภ. เพื่อผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังภายใน 2-3 สัปดาห์นี้

โฆษก ศธ. กล่าวอีกว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ ยังเห็นว่าที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนทางไกลมีรายการต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ แต่ยังไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ จึงมีแนวคิดให้ทำช่องสำหรับนำเสนอรายการที่เกี่ยวกับลูกเสือโดยเฉพาะ ดังนั้น รมว.ศธ.จึงมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดแนวทางการดำเนินงานเรื่องนี้.

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.เป็นประธานว่า นพ.ธีระเกียรติ ได้แจ้งให้ทราบว่าได้เข้าพบ... 29 มิ.ย. 2560 01:36 ไทยรัฐ