วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสมา1ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิแก้ปมมสธ.

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.434/2560 เรื่องแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมาจำนวน 3 ราย ดังนี้ ศ.ดร.ประสาท สืบค้า, รศ.มานิตย์ จุมปา และนายปราโมทย์ โชติมงคล ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการนั้น จะมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน ถือว่ามีความเป็นกลาง ดังนั้นจึงถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เบา และทำให้ทุกอย่างสงบลง ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แต่มีภารกิจที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน อาทิ อนุมัติปริญญานักศึกษา สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย สรรหาอธิการบดี เป็นต้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเดินหน้าต่อไปได้ แต่หากทั้ง 3 ท่าน เข้าไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลได้ ก็ต้องล้างไพ่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ก็จะสามารถเปิดประชุมนัดแรกได้ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.434/2560 เรื่องแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)... 29 มิ.ย. 2560 01:27 ไทยรัฐ