วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เศรษฐกิจไทย "เทกออฟ" ครึ่งปีหลัง

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ช่วงครึ่งหลังของปี 2560 จะเป็นระยะที่เศรษฐกิจไทยทะยานขึ้น หรือเทกออฟ ซึ่ง สศช.ได้คาดการณ์ไว้ว่าทั้งปีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) จะขยายตัว 3.3-3.8% มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5% ซึ่งปีนี้จะเป็นปีแรกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรกของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยจะหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงปี 2579 หรือมีรายได้ต่อหัวประชากรไม่ต่ำกว่า 12,600 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งการที่จะหลุดพ้นตามเป้าหมายได้เศรษฐกิจจะต้องโตเต็มศักยภาพคือจีดีพีขยายตัวได้ปีละ 5% โดยปัจจุบันคนไทยมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยที่ 6,000 เหรียญสหรัฐฯต่อปี

“เศรษฐกิจไทยปีนี้ การส่งออก และภาคเกษตรฟื้นตัวได้ดีมาก นอกจากการท่องเที่ยวที่ช่วยหนุนเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกก็อยู่ในช่วงฟื้นตัวแล้ว โดยเฉพาะกรณีสหรัฐฯที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้แรงขึ้น”

สำหรับเศรษฐกิจไทยในช่วง 3 ปีแรกของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้มีมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และภาครัฐผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน วางรากฐานไว้แล้ว ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นอย่างมาก และเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวการส่งออกก็จะดี การลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นทำให้เศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังของไทยจะเทกออฟ และเป้าหมายเศรษฐกิจที่จะเติบโตได้ 3.5% ในปีนี้คงเป็นไปตามเป้าหมายหรืออาจจะมากกว่า 3.5% และปีต่อๆไปเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ดีกว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและมีโอกาสที่เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ถึง 5% ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12”

ส่วนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ในภาพรวมด้านเศรษฐกิจมีข้อจำกัดเนื่องจากประสบเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เกิดน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้เป้าหมายทางเศรษฐกิจที่วางไว้ไม่เป็นไปตามที่วางไว้ อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รัฐบาลได้หันมาขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐได้มากขึ้น โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชน และการขนส่งระบบราง ได้ช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมไปถึงงบประมาณด้านการลงทุนวิจัยและพัฒนา ซึ่งตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ตั้งไว้ที่ 1% ของจีดีพี แต่ได้เพิ่มขึ้นจาก 0.2% เป็น 0.4% ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้น.

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ช่วงครึ่งหลังของปี 2560 จะเป็นระยะที่เศรษฐกิจไทยทะยานขึ้น หรือเทกออฟ 29 มิ.ย. 2560 00:54 ไทยรัฐ