วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันเต็มสูบรถไฟไทย-จีน

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ด สศช.) ที่มีนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธาน จะประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา การพิจารณาครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดให้โครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจต้องเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด สศช.ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

สำหรับการพิจารณาโครงการดังกล่าว จะพิจารณาทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนโครงการ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และผลตอบแทนทางสังคม การประมาณการผู้โดยสาร รวมทั้งในเรื่องของผลกระทบในการลงทุนที่จะเกิดขึ้นกับภาระการคลังภาครัฐ เพราะโครงการลักษณะนี้ แม้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจะต่ำ แต่มีผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับโครงการ เช่น การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การพัฒนาเมืองใหม่และอสังหาริมทรัพย์ และการจ้างงานเมื่อโครงการเกิดขึ้น

นายปรเมธี กล่าวว่า เรื่องการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการรถไฟไทย-จีน คาดว่าไม่มีผลต่อระดับหนี้สาธารณะในภาพรวมของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันหนี้สาธารณะของประเทศอยู่ในระดับ 42-43% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ด สศช.) ที่มีนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธาน 29 มิ.ย. 2560 00:49 29 มิ.ย. 2560 00:52 ไทยรัฐ