วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดพิธีกงเต๊ก บำเพ็ญกุศลร.9

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิ สมาคมต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

จากนั้นมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญ กุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยเวลา 13.30 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาเปิดมณฑลพิธีที่บริเวณลานหน้ามุขด้านทิศเหนือ ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แล้วเสด็จเข้าสู่มณฑลพิธี พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต๊ก) ประธานสงฆ์จีนอ่านประกาศการบำเพ็ญกุศลกงเต๊ก เจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าเข้าถวาย ทรงอธิษฐาน แล้วประทานให้เจ้าพนักงานนำไปเผา พระสงฆ์จีนสวดพระพุทธมนต์ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหาโพธิสัตว์ จบแล้ว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทอดพระ เนตรเครื่องกระดาษ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต๊ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งถวายของที่ระลึก จากนั้นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา เสด็จกลับเวลา 14.00 น. พระสงฆ์จีน 21 รูป ขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล พล.ท.ม.จ. เฉลิมศึก ยุคล ร.อ.ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล เสด็จตามพระสงฆ์จีนขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประกอบพิธีประกาศอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จมาสถิตในธงพุ่ม พระสงฆ์จีน 21 รูป ขึ้นสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกครั้ง โดยมี ม.จ.มงคลเฉลิม พล.ท.ม.จ.เฉลิมศึก และ ร.อ.ม.จ.นวพรรษ์ ตามพระสงฆ์จีนขึ้นบนพระที่นั่งฯเชิญเครื่องทองน้อย และธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมาประดิษฐานหน้ามณฑลพิธี ทำพิธีสรงน้ำดวงพระวิญญาณ เวลา 16.00 น. พล.ท.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังท่าราชวรดิฐ ประกอบพิธีลอยกระทงพร้อมเครื่องสังเวย

ต่อมาเวลา 18.00 น. ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล เสด็จเป็นประธานประกอบพิธีโยคะตันตระ (ทิ้งกระจาด) โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้น้อมอุทิศมอบเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยในทุกภูมิภาคของประเทศต่อไป เวลา 20.00 น. ร.อ.ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล เสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรวดน้ำ กราบถวายบังคมที่หน้าพระโกศพระบรมศพ แล้วเสด็จไปยังลานสนามหญ้าข้างพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ท่าราชวรดิฐ เสด็จไปทรงเผากระดาษเงิน-กระดาษทอง เครื่องกระดาษต่างๆ จากนั้นเสด็จกลับ

อีกด้านวันเดียวกัน นายณัฐพงค์ ปิยมาภรณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เปิดเผยถึง “พระถ้ำศิลาหินอ่อน” ทรงพระบรมราชสรีรางคาร งานพระราชพิธีถวายพระ เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รับมอบหมายให้จัดสร้างว่า คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระ เพลิงพระบรมศพ ได้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยและทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ แบบของพระถ้ำศิลาหินอ่อน ทรงพระบรมราชสรีรางคารแล้ว

นายณัฐพงศ์กล่าวต่อว่า ลักษณะของแบบพระถ้ำศิลาหินอ่อน ทรงพระบรมราชสรีรางคารนี้ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานเป็นหน้ากระดานฐานสิงห์รองรับ แสดงถึงพระเกียรติยศที่สูงส่ง ถัดขึ้นไปเป็นท้องไม้รองรับชั้นบัวหงายมีเสารองรับทั้ง 4 มุม ภายในเดินด้วยเส้นรอบกรอบเป็นย่อมุมตรงกลาง เป็นพระนามาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. เหนือขึ้นไปเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นพระอุณาโลมเส้นรอบกรอบย่อมุม และพระนามาภิไธยนี้ จะปิดทองคำแท้ 100% ถัดขึ้นไปเป็นลวดขึ้นบัวหงาย ส่วนฝาเปิด-ปิดเป็นหน้ากระดานลาดบัวคว่ำ มีลวดซ้อนๆชั้น ขณะที่ขนาดของฐานพระถ้ำศิลาหินอ่อนฯ กว้าง 24 ซม. ยาว 24 ซม. และสูง 21 ซม. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่ฐานชุกชีพระประธานพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่ฐานองค์พระพุทธชินสีห์ ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิ สมาคมต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 29 มิ.ย. 2560 00:45 ไทยรัฐ