วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ททท.จ้างไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว เร่งกระจายรายได้สู่ชนบทไทย

น.ส.วรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

น.ส.วรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในเรื่องการว่าจ้างมัคคุเทศก์ (ไกด์) ท้องถิ่น โดยจะออกเป็นกฎ
กระทรวงว่า บริษัททัวร์ที่จะพานักท่องเที่ยวเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นต่างๆ จะต้องว่าจ้างคนในท้องถิ่นเป็นไกด์นำเที่ยวด้วยทุกครั้ง ควบคู่กับไกด์หลักที่ดูแลในกรุ๊ปอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะในกลุ่มชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวดั้งเดิมเป็นอย่างดี เบื้องต้นคาดว่าจะนำร่องก่อนใน 2 แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และจะบังคับใช้ได้ภายใน 90 วัน

นอกจากนี้ ยังปรับเกณฑ์การจัดแบ่งเขตพื้นที่ของไกด์ในแต่ละพื้นที่จากเดิมที่จะแบ่งประเภทจำนวนมาก อาทิ ไกด์ดูแลวัฒนธรรม, ไกด์ทางทะเลและจะแบ่งเป็นเพียงเขตจังหวัดไม่กี่จังหวัด แต่จะให้ปรับมาเป็นการขยายพื้นที่การดูแลเพิ่มขึ้นเป็นการดูแลในระดับภูมิภาคได้ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับไกด์เอง

“ขณะนี้ภาครัฐพยายามที่จะกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวต่างๆเข้าสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น ซึ่งในเรื่องไกด์ท้องถิ่นนี้ถือว่าช่วยสร้างรายได้ให้ชาวบ้านได้โดยตรง เพราะกลุ่มนี้ถือว่ารู้เรื่องประวัติความเป็นมาดีที่สุด โดยกลุ่มนี้จะได้รับการยกเว้นคุณสมบัติต่างๆของไกด์ทุกประการ รับค่าจ้างตามมาตรฐานไกด์ทั่วไป เริ่มต้นประมาณ 1,000 บาทต่อวัน แต่ก็ต้องมีการสอบมีการคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ด้วย”.

น.ส.วรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในเรื่องการว่าจ้างมัคคุเทศก์ (ไกด์) ท้องถิ่น 29 มิ.ย. 2560 00:44 ไทยรัฐ