วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่ายันไม่เกี่ยว กทม. หอชมเมืองกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงโครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ว่า โครงการดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับ กทม. แต่เป็นมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อนุญาตให้ก่อสร้างได้ โดยมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้ดำเนินการ สำหรับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทางมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐบาลและ กทม. โดย กทม.ทำหน้าที่ดูแล ควบคุมการก่อสร้างไม่ให้กระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ทราบว่าโครงการดังกล่าวได้ผ่านการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว แต่มูลนิธิฯยังไม่ได้ส่งแปลนการก่อสร้างมาให้ กทม.เพราะยังอยู่ในขั้นตอน ของ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงโครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ว่า โครงการดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับ กทม. แต่เป็นมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อนุญาตให้ก่อสร้างได้ โดยมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร... 29 มิ.ย. 2560 00:15 ไทยรัฐ