วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทช.เสริมโครงข่ายโลจิสติกส์ชายแดนไทย-กัมพูชา

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะตรวจติดตามโครงการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยรองอธิบดีได้เน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับมีขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเชิงลาด รวมความยาว 560 เมตร ชนิด SEGMENT พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพาน ระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 49.89 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2561 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 329.855 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดความแออัดของปริมาณการจราจรในบริเวณทางแยกในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สนับสนุนโลจิสติกส์ รองรับการขนส่งสินค้า.

นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะตรวจติดตามโครงการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยรองอธิบดีได้เน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 29 มิ.ย. 2560 00:13 ไทยรัฐ