วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผังเมืองนัดถกรับฟัง พื้นที่อนุรักษ์เกษตร

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รอง ผอ.สำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้การจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) สำนักผังเมือง จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานครจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ด้านตะวันตกตอนล่าง (พื้นที่เขตบางขุนเทียน) ในวันที่ 30 มิ.ย. เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บี ชั้น 5 ปาร์ควิลเลจ พระราม 2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่.

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รอง ผอ.สำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้การจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 29 มิ.ย. 2560 00:05 ไทยรัฐ