วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดแข่งฟุตบอลลีกนักเรียน โรงเรียน กทม.ป้อนทีมชาติ

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า มีแนวคิดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชน โรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 437 แห่ง แบ่งตามช่วงอายุ ในระบบลีก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชน โรงเรียนสังกัด กทม. ซึ่งจะมีการแบ่งตามช่วงอายุให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างเยาวชนที่มีความสามารถ ก่อนป้อนเข้าสู่ทีมชาติ หากประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชน มีแนวคิดปรับปรุงสนามฟุตบอลในโรงเรียนของ กทม.ที่มีอยู่เดิมให้ได้มาตรฐาน อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง เพื่อรองรับการแข่งขันฟุตบอลในระบบลีก.

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า มีแนวคิดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชน โรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 437 แห่ง แบ่งตามช่วงอายุ ในระบบลีก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชน โรงเรียนสังกัด กทม. 28 มิ.ย. 2560 23:45 ไทยรัฐ