วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รื้อตึกร.ร.ขยายสะพานอรุณอมรินทร์

กทม.ถกครู ร.ร.วัดอมรินทร์ฯ-รัฐบาลให้งบประมาณสร้างใหม่ 177 ล้าน

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ตน ได้เดินทางไปประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดอมรินทราราม เกี่ยวกับโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ โครงการขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ที่ กทม.กำลังดำเนินการมีพื้นที่การก่อสร้างบางส่วนที่ส่งกระทบต่อโรงเรียนวัดอมรินทราราม ซึ่งอาคารที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย อาคารเรียน 3 ชั้น อาคารโรงอาหาร หลังคากันแดด ประตู รั้ว ป้อมยาม และห้องพักภารโรง ส่วนองค์ประกอบที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ อาคารเรียนส่วนด้านสะพานทางลงศิริราช อาคาร โรงอาหารและส่วนครัวทั้งหมด อาคารเรียนส่วนด้านหน้าทางเข้าโรงเรียนทั้งหมด อาคารเรียนส่วนด้านหน้าติดกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ส่วนประกอบโครงการที่เชื่อมต่อกับอาคารเรียนด้านหน้าทั้งหมด

จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีอาคารเรียน จำนวน 2 ห้อง โรงครัว โรงอาหาร ที่จะได้รับผลกระทบจำเป็นต้องดำเนินการรื้อย้ายออกไป ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา และผู้รับจ้าง จะสำรวจในส่วนของอาคารเรียนที่ต้องรื้อย้าย เพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง โดยจะสำรวจโครงสร้างหลักของอาคาร ถ้าหากรื้อออกไปแล้ว ตัวโครงสร้างอาคารจะสามารถรองรับน้ำหนักของอาคารในส่วนที่เหลืออยู่ได้หรือไม่ ถ้าหากดำเนินการรื้อย้ายแล้ว โครงสร้างไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ก็จะหาแนวทางปรับเปลี่ยนให้ได้มาตรฐานตามที่โรงเรียนกำหนด แต่ถ้าสำรวจแล้วไม่พบปัญหาเรื่องโครงสร้างและมีความปลอดภัย ก็จะดำเนินการก่อสร้างต่อไป ซึ่งโรงเรียนจะได้รับงบประมาณจากรัฐบาลประมาณ 177.89 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทน ทั้งนี้ เมื่อโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ และทางยกระดับข้ามแยกศิริราชแล้วเสร็จ จะช่วยให้การจราจรบริเวณนี้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ตน ได้เดินทางไปประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดอมรินทราราม เกี่ยวกับโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน... 28 มิ.ย. 2560 23:43 ไทยรัฐ