วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอุปกรณ์การเรียน เด็กในพื้นที่ห่างไกล


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน มอบแก่โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน... 

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชน ให้ได้รับการศึกษาที่ดี มีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอในการใช้ศึกษาหาความรู้ เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพการศึกษาของเยาวชนดีขึ้น อันจะส่งผลให้ระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศพัฒนาดีขึ้น

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 28 มิ.ย.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อโยธิน ประยูรโภคราช ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีราชา ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาปรับใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนเข้ารับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานจำนวน 45 คน

ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ ที่มารับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน ยังความปลาบปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน มอบแก่โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน... 28 มิ.ย. 2560 19:09 ไทยรัฐ