วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พิสูจน์ 3 สิ่งมงคล ยอดเสาธงไม้ตะเคียนสูงสุดในโลก ยกลงหลังตั้งมา 22 ปี

ชาวจันทบุรีเป็นสักขีพยาน ยกเสาธงไม้ตะเคียนสูง 62 เมตร ตั้งอยู่หน้าศาลากลางมานาน 22 ปี ร่วมพิสูจน์สิ่งของมงคลที่อยู่ปลายเสา ทั้งตลับทองคำบรรจุเส้นพระเจ้า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 พระยอดธงวัดพลับบางกะจะ สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ รุ่นนั่งบัลลังก์...

วันที่ 28 มิ.ย.60 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลาง จ.จันทบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.จันทบุรี นำเครื่องจักร รถเครน เข้าทำการรื้อถอนเสาธงไม้ตะเคียนด้านหน้าศาลากลาง โดยมี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รอง ผวจ.จันทบุรี นำส่วนราชการและชาวจันทบุรีร่วมเป็นสักขีพยานในการพิสูจน์สิ่งของมงคลที่เก็บไว้บนยอดเสามาเป็นเวลา 22 ปี

ทั้งนี้ เสาธงไม้ตะเคียนทอง หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี มีสภาพเก่า ชำรุด หลังใช้งานมานาน ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ในสมัย นายอมร อนันตชัย เป็น ผวจ.จันทบุรี เป็นเสาธงที่ทำจากไม้ตะเคียนทอง ถือว่าเป็นเสาธงไม้ตะเคียนทองที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงจากพื้นดิน 62 เมตร ส่วนยอดปลายของเสาธงมีการบรรจุพระเครื่องและวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจันทบุรีให้ความเคารพบูชาไว้ภายใน เป็นการแสดงถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย ตลับทองคำบรรจุเส้นพระเจ้า สมเด็จพระญาณสังวร อดีตสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระยอดธงวัดพลับบางกะจะ และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่งบัลลังก์

หลังขั้นตอนการถอนเสาธงลงมา ใช้เวลานานหลายชั่วโมง เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่อง ทางจังหวัดจะนำไม้ตะเคียนมาแกะสลักพระพุทธรูปเพื่อให้ชาวจันทบุรีได้นำไปสักการบูชา ส่วนของมีค่าที่อยู่บนยอดเสาธงจะมีการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในห้องคลังจังหวัด และจะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดเสาธงใหม่ที่เป็นเหล็กชิ้นเดียวความสูง 60 เมตร ซึ่งจะประกอบพิธีอีกครั้งในโอกาสต่อไป.

ชาวจันทบุรีเป็นสักขีพยาน ยกเสาธงไม้ตะเคียนสูง 62 เมตร ตั้งอยู่หน้าศาลากลางมานาน 22 ปี ร่วมพิสูจน์สิ่งของมงคลที่อยู่ปลายเสา ทั้งตลับทองคำบรรจุเส้นพระเจ้า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 พระยอดธงวัดพลับบางกะจะ... 28 มิ.ย. 2560 18:53 ไทยรัฐ