วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ธนะศักดิ์' ลงภูเก็ต เปิดการฝึกซ้อมดูแลความปลอดภัย นทท.ประจำปี 2560

ขอบคุณภาพจาก อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

"ธนะศักดิ์" ควง "บิ๊กเต่า-กอบกาญจน์" ลงภูเก็ต เปิดโครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวประจำปี ย้ำขอให้ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมให้ความมั่นใจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งขึ้นไป...

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 60 ที่สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวประจำปี โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายนรภัทร ปลอดทอง ผวจ.ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเข้าร่วม

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ จึงทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยกว่า 32.6 ล้านคน ซึ่งเป็นอันดับที่ 6 ของโลก และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้อยู่ในอันดับ 5 ของ GDP ของประเทศ ดังนั้น กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงเป็นกิจกรรมที่ดี ที่จะช่วยรักษาชีวิตของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียง-สร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลมั่นใจ และขอขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้จนประสบความสำเร็จ

นายธัญญา กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีแหล่งนันทนาการและท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ 154 แห่งทั่วประเทศ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งมีศักยภาพสูงสำหรับใช้เป็นฐานในการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถิ่นและในระดับชาติ ตามที่ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้จัดโครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติทางบก อุทยานแห่งชาติทางทะเล ประจำปี 60 โดยจัดขึ้นรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง คือ ภาคตะวันออกที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย. 59 ภาคตะวันตกที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย. 59 ภาคเหนือตอนบนและตอนล่างที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13-14 ธ.ค. 59 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค. 60 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ภาคใต้ที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต

นายธัญญา กล่าวอีกว่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เพิ่มทักษะความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บและประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันท่วงที โดยมีการฝึกการกู้ภัย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งปัจจัยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นเหตุผลลำดับแรกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเพื่อให้การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดได้ รวมทั้งเป็นการแสดงจุดยืนในการใส่ใจในการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้ดำเนินการรณรงค์ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวต้องช่วยกันปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละอุทยานฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง และหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเหตุด่วนเหตุร้าย ขอให้แจ้งเข้ามาที่สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดตั้งศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ จำนวน 6 ศูนย์ ตามภาคต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกันและการกู้ภัย ออกปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินอพยพ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วย.

"ธนะศักดิ์" ควง "บิ๊กเต่า-กอบกาญจน์" ลงภูเก็ต เปิดโครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวประจำปี ย้ำขอให้ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมให้ความมั่นใจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยประสบความสำเร็จอย่างดี 28 มิ.ย. 2560 18:16 ไทยรัฐ