วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘พาณิชย์’ ดันพี่เลี้ยงโชห่วย เร่งพัฒนาร้านท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า 5 พันแห่ง

พาณิชย์ จับมือสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และธุรกิจค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น เปิด 'พี่เลี้ยงโชห่วย ช่วยคนตัวเล็ก' ดึงร้านค้าส่ง 132 ร้านที่ผ่านการพัฒนาแล้ว เป็นพี่เลี้ยงให้กับร้านค้าปลีกในเครือข่าย ตั้งเป้าพัฒนาไม่ต่ำกว่า 5 พันแห่งทั่วประเทศ..

วันที่ 28 มิ.ย. 60 น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และผู้บริหารร้านค้าส่งค้าปลีกในต่างจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมเปิดตัวโครงการ “พี่เลี้ยงโชห่วย ช่วยคนตัวเล็ก” โดยจะดึงให้ร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไปให้ความช่วยเหลือและพัฒนาร้านโชห่วย ให้มีทักษะในการบริหารจัดการร้านค้า ช่วยปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยจะเน้นหลัก “สวย สะอาด สว่าง สะดวกและสบาย” เพื่อให้ร้านโชห่วยมีการพัฒนาและแข่งขันได้ดีขึ้น

“โครงการนี้ เป็นโครงการช่วยเหลือในลักษณะพี่ดูแลน้อง โดยดึงร้านค้าส่งค้าปลีกที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ไปช่วยร้านโชห่วยที่อยู่ในท้องถิ่นให้มีการพัฒนา และปรับโฉมร้านค้า เราไม่ได้ปล่อยให้โชห่วยต่อสู้เอง แต่ได้ดึงผู้ประกอบการ สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย เข้ามาช่วย และอยากขอให้โชห่วยอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายก็จริง แต่ถ้าเปลี่ยนแล้ว รับรองว่าดีขึ้น”

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ปัจจุบันมีร้านค้าส่งต้นแบบที่ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมฯ แล้ว 132 ร้านค้าทั่วประเทศ ซึ่งกรมฯ ได้ดึงให้ร้านค้าต้นแบบเหล่านี้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือร้านค้าปลีกในเครือข่าย โดยจะช่วยพัฒนาร้านค้า ปรับภาพลักษณ์ และให้ความรู้แก่ร้านค้าปลีก หรือร้านโชห่วยที่เป็นสมาชิก เพื่อให้มีความเข้มแข็งและมียอดขายที่ดีขึ้น และยังถือเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจท้องถิ่นมีการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้เติบโตดีขึ้นด้วย โดยร้านโชห่วยที่จะเข้าไปพัฒนาปรับปรุง เบื้องต้น ได้ตั้งเป้าให้ได้ถึง 5,000 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับร้านโชห่วยที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาแล้ว กระทรวงพาณิชย์จะประสานให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งเป็นสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาด 15-20% จากผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของประเทศที่มี 18 สินค้า 48 รายการ ไปจำหน่ายด้วย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับร้านโชห่วย และช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค

นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย กล่าวว่า การที่รัฐสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนร้านค้าดั้งเดิมให้ทันสมัย และสามารถแข่งขันด้านราคากับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ได้ถือเป็นเรื่องดี เพราะจะลดปัญหาการปิดตัวของโชห่วยไทย ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 400,000 ราย และกำลังเผชิญกับการแข่งขันของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่หันมาลดขนาดของห้างให้เล็กลง แล้วเข้าไปเปิดในชุมชนต่างๆ เพื่อแข่งขันกับโชห่วย ประกอบกับ กำลังซื้อโดยรวมของประชาชนติดลบจากปัญหารายได้ลดลง และเงินนอกระบบหายไป สำหรับโครงการพี่เลี้ยงโชห่วย ช่วยคนตัวเล็ก จะมีสมาชิกค้าส่ง 60 รายจาก 120 ราย เข้ามาให้การแนะนำการจัดการร้าน และจัดหาสินค้าต้นทุนใกล้เคียงรายใหญ่ เพื่อให้แข่งขันได้

นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนแนวคิดจัดโครงการให้สิทธิพิเศษกับผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ให้สามารถเปิดร้านโชห่วยโดยไม่ต้องเสียภาษี เพื่อให้เป็นอาชีพอิสระสำหรับผู้สูงวัย และแนวคิดจัดตั้งบริษัทกลางทำหน้าที่จัดซื้อและกระจายสินค้าต้นทุนต่ำให้กับร้านโชห่วยทั่วประเทศ.

พาณิชย์ จับมือสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และธุรกิจค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น เปิด 'พี่เลี้ยงโชห่วย ช่วยคนตัวเล็ก' ดึงร้านค้าส่ง 132 ร้านที่ผ่านการพัฒนาแล้ว เป็นพี่เลี้ยงให้กับร้านค้าปลีกในเครือข่าย ตั้งเป้าพัฒนาไม่ต่ำกว่า 5 พันแห่ง 28 มิ.ย. 2560 17:09 ไทยรัฐ