วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาร์ค กังขา ยุทธศาสตร์ชาติ ซัด รู้ทันเป็นเครื่องมือกำกับ รบ.ลต.

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สุดกังขา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขัด ปชช.มีส่วนร่วม รู้ทันใช้เป็นเครื่องมือกำกับ รบ.จากการเลือกตั้ง

วันที่ 28 มิ.ย. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดยุทธศาสตร์ชาติอาจขัดแย้งรัฐธรรมนูญ ว่า เป็นความคิดเห็นของนายวิรัตน์ กัลยาศิริ ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ แต่เท่าที่สอบถามภายในพรรคนั้นเห็นตรงกันว่า การมีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม การให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งในกระบวนการร่างกฎหมาย และตอนจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดไว้ค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งรัฐบาลอาจอ้างเรื่องระยะเวลาที่ถูกจำกัด ซึ่งถ้าไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์นั้น จะเป็นของผู้เขียน

“ผมไม่ค่อยเชื่อในแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพราะผมเห็นว่า โลกปัจจุบันนี้มันทำอย่างนั้นยากมาก แต่ว่าเมื่อมีก็ต้องหาทางให้มันเกิดเจตนารมณ์ร่วมของสังคม ยุทธศาสตร์จึงจะเดินได้อย่างต่อเนื่อง กฎหมายนี้จะต้องเสนอเหมือนกฎหมายที่ต้องส่งให้ ส.ส. และ ส.ว.พิจารณาด้วย แต่วันนี้มีเพียงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คำถามคือ สนช.จะสามารถเป็นตัวแทนของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังแสดงเจตนาชัดที่จะจำกัดการมีส่วนร่วมอีกด้วย โดยกำหนดว่า ในกรณีเลือกตั้งเร็ว สนช.หมดวาระ ก็ไม่ให้ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งพิจารณา แต่ให้ ส.ว.ชุดแรกพิจารณาแทน ซึ่ง ส.ว.ก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง" นายอภิสิทธิ์ กล่าว

นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะใช้กำกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเฉพาะกำกับนโยบายของพรรคการเมือง ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับผู้ร่างยุทธศาสตร์นั้น มองว่ากระไรอยู่ อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 เรื่องอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่นั้นอาจมองได้ว่า อำนาจอธิปไตยไม่เป็นของตัวแทนปวงชนชาวไทย เพราะสร้างระบบขึ้นมาตีกรอบให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ในอีกมุมอาจมองได้อีกว่า ไม่ขัด เพราะเป็นรัฐธรรมนูญเหมือนกัน มีการกำหนดให้ทำยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นภาระจึงตกหนักที่ผู้ร่างฯ ยุทธศาสตร์ว่า จะทำอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของประเทศ ไม่เป็นอุปสรรคต่อรัฐบาลชุดต่อๆ ไป ซึ่งเขามีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาของประเทศ และบางครั้งต้องใช้นวัตกรรมในเชิงนโยบาย.

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สุดกังขา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขัด ปชช.มีส่วนร่วม รู้ทันใช้เป็นเครื่องมือกำกับ รบ.จากการเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 2560 14:20 ไทยรัฐ