วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผิดกฎหมาย! กรอบทะเบียนรถสกรีนลายกราฟิก เลียนแบบป้ายประมูล

(ภาพทะเบียนประมูลของจริงจาก www.tabienrod.com)

ขนส่งทางบก ยัน กรอบทะเบียนสกรีนลวดลายกราฟิกเลียนป้ายประมูลผิดกฎหมาย ใช้กับรถทะเบียนทั่วไปไม่ได้ ส่วนกรณีมีผู้ต่อภาษีแล้วได้รับเอกสารปลอม แนะ ดำเนินการที่ขนส่ง ป้องหลอกลวง

นางเยาวนารถ ประสพสุขโชค ขนส่งจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบพบการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการจำหน่ายกรอบป้ายทะเบียนสกรีนลวดลายกราฟิก (Graphic) เลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนรถประมูล โดยนำไปใช้ครอบแผ่นป้ายทะเบียนรถจะทำให้มองเห็นเป็นป้ายทะเบียนกราฟิกที่กรมการขนส่งทางบกออกให้

ทั้งนี้ หมายเลขทะเบียนรถสวยจะต้องผ่านการประมูลกับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับป้ายทะเบียนรถทั่วไปได้ อีกทั้งผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 11 ฐานแสดงแผ่นป้ายไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นป้ายทะเบียนประมูล ต้องระวางโทษตามมาตรา 60 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ส่วนกรณีทำป้ายใหม่ทั้งแผ่น เลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนกราฟิกแต่เป็นหมายเลขทะเบียนเดิม มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 11 ฐานติดป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช่ป้ายซึ่งนายทะเบียนออกให้ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ หากตรวจสอบพบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอม หมายเลขทะเบียนไม่ตรงกับป้ายวงกลม ไม่ตรงกับสำเนารถ และรายละเอียดของตัวรถซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารราชการปลอม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท

ขนส่งจังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนกรณีข่าวมีผู้ชำระภาษีรถแล้วปรากฏว่าเอกสารที่รับเป็นเอกสารที่ปลอมแปลงขึ้นโดยกลุ่มมิจฉาชีพ กรมการขนส่งทางบก ขอแนะนำประชาชนเจ้าของรถควรดำเนินการติดต่องานด้านทะเบียนและภาษีรถกับสำนักงานขนส่งใกล้บ้าน หรือกรมการขนส่งทางบกด้วยตนเอง แต่ถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ขอให้ตรวจสอบเอกสารที่ได้มาว่าเป็นของปลอมหรือไม่ เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ.

ขนส่งทางบก ยัน กรอบทะเบียนสกรีนลวดลายกราฟิกเลียนป้ายประมูลผิดกฎหมาย ใช้กับรถทะเบียนทั่วไปไม่ได้ ส่วนกรณีมีผู้ต่อภาษีแล้วได้รับเอกสารปลอม แนะ ดำเนินการที่ขนส่ง ป้องหลอกลวง 28 มิ.ย. 2560 12:37 ไทยรัฐ