วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เจ้าท่าเอาจริง! ตรวจร้านเด็ด ‘ป้ามล ศรีราชา’ ตั้งรุกล้ำทะเล-ท่าจรินทร์ (คลิป)

รองนายกเล็กศรีราชา พร้อมผู้แทนกรมเจ้าท่าเอาจริงนโยบายจัดระเบียบการเดินเรือ-ความปลอดภัย ลงพื้นที่สำรวจสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทะเล และบริเวณสะพานปลาท่าเรือจรินทร์ เข้าพูดคุยสองผู้ประกอบการ “ร้านป้ามล-ร้านเจ้แอ๊ดบ้านใน” ก่อนดำเนินการตามกฎหมาย

วันที่ 28 มิ.ย.60 นายชรัช สุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมนายอาจหาญ แสงสุวรรณ์ พนักงานตรวจท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเรื่องร้องเรียนเข้ามายังสำนักงานเจ้าท่า 2 แห่งคือ ร้านป้ามล บริเวณร้านขายอาหารบนสะพานปลาในท่าเรือจรินทร์ และร้านเจ้แอ๊ดบ้านใน บริเวณสะพานปลาบ้านใน เพื่อตรวจสอบและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการทั้งสองร้านให้เข้าใจในการทำหน้าที่ตามกระบวนการตามกฎหมายที่รัฐบาลได้นโยบายมา

โดยนายชรัช กล่าวว่า ทางเทศบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลท้องถิ่นและดูแลความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งในครั้งนี้ทางกรมเจ้าท่าได้ให้ผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ต้องแจ้งต่อกรมเจ้าท่า ตามแบบที่กรมเจ้าท่ากำหนดและจะพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป และทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความเสมอภาคกันทุกคน ซึ่งทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ในส่วนของนายอาจหาญ กล่าวว่า ในกรณีของสะพานปลาท่าเรือจรินทร์ ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้าง อาทิ ร้านอาหาร ตู้ร้านค้าอยู่บนสะพานนั้น จะต้องนำข้อมูลที่ได้ไปหารือกับทางกรมประมงก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะสะพานปลาดังกล่าว กรมประมงไม่ได้ขอใบอนุญาตจากทางกรมเจ้าท่า แต่ในส่วนของสะพานปลาบ้านใน ได้มีการสร้างร้านอาหารรุกล้ำลำน้ำซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมเจ้าท่า และเข้าข่ายพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 ควบคุมสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาต และปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาต ซึ่งทางเจ้าของร้านก็ได้รังวัดขนาดพื้นที่และแจ้งกับกรมเจ้าท่าเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาของกรมเจ้าท่าต่อไป

รองนายกเล็กศรีราชา พร้อมผู้แทนกรมเจ้าท่าเอาจริงนโยบายจัดระเบียบการเดินเรือ-ความปลอดภัย ลงพื้นที่สำรวจสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทะเล และบริเวณสะพานปลาท่าเรือจรินทร์ เข้าพูดคุยสองผู้ประกอบการ “ร้านป้ามล-ร้านเจ้แอ๊ดบ้านใน” ก่อนดำเนิน 28 มิ.ย. 2560 12:02 ไทยรัฐ