วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมชัย' ของขึ้นโวย กรธ.ฟั่นเฟือน เขียน ก.ม.ลูกสองมาตรฐาน

"สมชัย" ซัด ก.ม.ลูกสองมาตรฐาน หลัง กสม.จ่อถูกเซตซีโร่ แต่กลับเปิดทางให้ กก.เก่าสมัครได้อีก ฉะฟังไม่ขึ้น ฟั่นเฟือน เหตุอ้างเป็นองค์กรตาม รธน.ไม่ใช่องค์กรอิสระ ชี้เป็นกฎหมายที่ขัด รธน.ชัดเจน

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 60 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการเซตซีโร่องค์กรอิสระว่า สองมาตรฐานเริ่มปรากฏ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) กำลังถูกเซตซีโร่เป็นหน่วยงานที่สอง แต่ให้โอกาสกรรมการชุดปัจจุบันสามารถกลับมาสมัครได้ ในขณะที่ กกต.ถูกเซตซีโร่กรรมการชุดปัจจุบัน ไม่สามารถกลับมาสมัครได้อีก ด้วยเหตุผลว่ารัฐธรรมนูญระบุให้บุคคลที่เป็นองค์กรอิสระมาแล้ว ไม่สามารถสมัครองค์กรอิสระใดๆ ได้อีก เหตุผลที่กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. … ยกมาคือ กสม.เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มิใช่องค์กรอิสระ ดังนั้น จึงสามารถกลับมาสมัครได้ ไม่เหมือน กกต.ที่เป็นองค์กรอิสระ จึงไม่สามารถกลับมาสมัครได้อีก 

นายสมชัย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ซึ่งเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญอาจลืมเปิดรัฐธรรมนูญดูว่า ในหมวดที่ 12 องค์กรอิสระ ส่วนที่ 6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการยืนยันว่า กสม.เป็นหนึ่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การอ้างว่า กสม.มิใช่องค์กรอิสระ อาจเป็นการอ้างที่ฟั่นเฟือน อีกทั้งการดำรงตำแหน่งของ กสม.ชุดปัจจุบัน เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งในขณะนั้นมีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่องค์กรอิสระก็ไม่อาจกล่าวอ้างได้ เพราะนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ กสม.ชุดปัจจุบันมีสถานะของการเป็นองค์กรอิสระเต็มตัวแล้ว จึงไม่มีเหตุผลมายกเว้นให้สิทธิกลับมาสมัครได้ ถือเป็นการร่างกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน

"ร่างกฎหมายดังกล่าว จะเข้าที่ประชุม สนช.ในปลายสัปดาห์นี้ เชื่อว่าหากผ่าน สนช.จะเป็นกฎหมายที่มีปัญหา จนถึงขั้นนำมาสู่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งอย่างแน่นอน ยังไม่นับองค์กรที่เหลือ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ และ ป.ป.ช.จะมีอีกกี่มาตรฐาน" นายสมชัย กล่าว

"สมชัย" ซัด ก.ม.ลูกสองมาตรฐาน หลัง กสม.จ่อถูกเซตซีโร่ แต่กลับเปิดทางให้ กก.เก่าสมัครได้อีก ฉะฟังไม่ขึ้น ฟั่นเฟือน เหตุอ้างเป็นองค์กรตาม รธน.ไม่ใช่องค์กรอิสระ ชี้เป็นกฎหมายที่ขัด รธน.ชัดเจน 28 มิ.ย. 2560 11:44 ไทยรัฐ