วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อดุลย์ ย้ำ ไทยแก้ค้ามนุษย์ ขออย่าคิดจัดอันดับสหรัฐฯ เอี่ยวการเมือง

“อดุลย์” ย้ำ ไทยแก้ค้ามนุษย์เต็มที่ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ถก 11 ข้อเสนอแนะ เพิ่มความเข้มข้น ขออย่าคิด การจัดอันดับ เทียร์ 2 ของสหรัฐฯ เกี่ยวพันประเด็นการเมือง 

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงข่าวกรณีสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานการจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ หรือ ทิป รีพอร์ต (TIP Report) ประจำปี 2560 เมื่อคืนวันที่ 27 มิ.ย. ซึ่งประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับ 2 ที่ต้องจับตามอง (tier 2 watch list) เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาว่า ประเมินรายงานเบื้องต้นมีประเด็นที่สหรัฐฯ ชื่นชมสิ่งที่เราทำมาได้ดี เช่น มีการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดกว่า 700 ล้านบาท การเพิ่มล่าม เพิ่มพนักงานสอบสวน การคัดแยกผู้เสียหาย เพียงแต่มาตรฐานบางอย่างต้องเพิ่มความเข้มข้นขึ้น แต่ก็เป็นทิศทางและสัญญาณที่ดีในการทำงาน ทั้งนี้ สหรัฐฯ มีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลไทยใน 11 ข้อ ซึ่ง พม.ก็คงนำมาพิจารณาและดำเนินการ เท่าที่ดู 11 ข้อก็เป็นเรื่องเดิมๆ เหมือนปีที่ผ่านมา

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พม.เป็นเรื่องการคัดแยกผู้เสียหายที่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา พม.ก็ดำเนินการตามหลักวิชาชีพอย่างดีตลอดเวลา และโดยภาพรวมเราก็ได้ทำเต็มที่และดีขึ้น จนทำให้ขยับจากเทียร์ 3 ในปี 2558 มาเป็นเทียร์ 2 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยมีการบูรณาการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งนี้ประเทศไทยก็ต้องมีมาตรการในเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อเนื่องต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามถึงการจัดระดับของสหรัฐฯ คิดว่า มีประเด็นการเมืองเกี่ยวข้องหรือไม่นั้น พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า อย่าไปคิดเช่นนั้น ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้ว โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม และคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สำหรับข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทย 11 ข้อจากรายงานค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 มีดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับการสอบสวนและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ตัดสินและลงโทษเจ้าหน้าที่ดังกล่าวหากพบการกระทำผิดและพิพากษาลงโทษอย่างเด็ดขาด 2. เพิ่มความพยายามในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มเปราะบางรวมทั้งกลุ่มผู้อพยพ ลูกเรือประมง กลุ่มบุคคลไร้รัฐ กลุ่มเด็ก และกลุ่มผู้ลี้ภัย 3. ดำเนินคดีและตัดสินลงโทษผู้ค้ามนุษย์โดยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง 4. เพิ่มการอบรมให้แก่ผู้บังคับใช้กฎหมายและชุดปฏิบัติงานเบื้องต้นซึ่งไม่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์และตระหนักถึงรูปแบบของการบังคับใช้แรงงานที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงทางร่างกาย 5. เพิ่มการฝึกอบรมและทรัพยากรสำหรับทีมสหวิชาชีพและพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเรือเพื่อนำไปสู่การระบุตัวผู้เสียหายฯ และการสืบสวนสอบสวน

6. เพิ่มแรงจูงใจสำหรับผู้เสียหายฯ ที่ให้ความร่วมมือทางด้านกฎหมายการสืบสวน และการดำเนินคดีค้ามนุษย์ รวมทั้งการให้ทางเลือกแก่ผู้เสียหายชาวต่างชาติในการส่งไปยังประเทศที่ผู้เสียหายเหล่านั้นอาจจะต้องเผชิญกับการถูกตามแก้แค้นหรือความยากลำบากและการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ 7. ใช้แนวทางปฏิบัติและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการคัดแยกและสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเคร่งครัด 8. กำกับดูแล และตรวจสอบแนวทางการจัดหาแรงงานต่างด้าวและข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 9. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคประชาสังคมให้เพิ่มมากขึ้นในด้านการสืบสวนและการรายงานอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 10. เพิ่มความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างความตระหนักต่อปัญหาการค้ามนุษย์ให้กับนายจ้างและลูกค้าในธุรกิจให้บริการทางเพศรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการทางเพศ และ 11. ปรับปรุงสิทธิและสถานะทางกฎหมายของแรงงานต่างด้าวและนโยบายด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพื่อลดความเสี่ยงในการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

“อดุลย์” ย้ำ ไทยแก้ค้ามนุษย์เต็มที่ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ถก 11 ข้อเสนอแนะ เพิ่มความเข้มข้น ขออย่าคิด การจัดอันดับ เทียร์ 2 ของสหรัฐฯ เกี่ยวพันประเด็นการเมือง 28 มิ.ย. 2560 11:40 ไทยรัฐ