วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

I know for a fact that...

Fact หมายถึง ความจริง ข้อเท็จจริง ความจริงเรื่องอะไร/เกี่ยวกับอะไร ฝรั่งมักจะใช้กับ preposition ‘of’ หรือ ‘about’ ประธานหยิบหนังสือโชว์ที่ประชุมเล่มหนึ่งแล้วพูดว่า The book is full of interesting facts about Thailand. หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศไทย

เมื่อฝรั่งพูดข้อมูลหรือสถิติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มักจะพูดว่า It’s a fact. หรือ That’s a fact. เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล หรือยืนยันว่าสิ่งนั้น สิ่งนี้ ได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆ ฝรั่งคนหนึ่งต้องการจะพูดถึงอัตราการหย่าร้างในเมืองดันเฟิร์มลิน (Dunfermline) ของสหราชอาณาจักรว่าสูงขึ้นเป็นสองเท่าในทศวรรษ 1990 ก็พูดว่า The divorce rate is twice as high as in the 1990 that’s a fact. ตรงที่พูดหลังสุดนี่ คือการยืนยันข้อมูลว่าจริงครับ

ถ้าเกิดความสงสัย ประหลาดใจ สนใจ หรือเกิดความรู้สึกว่ายากที่จะเชื่อ ฝรั่งก็มักจะพูดว่า Is that a fact? เป็นความจริงหรือ?

มีวิธีการใช้ fact อีกมากมายหลายอย่างครับ...

It’s a well known fact that..., It’s a little fact that..., It’s a recognized fact that..., เป็นความจริงที่เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า...เป็นความจริงเล็กน้อยว่า...เป็นความจริงที่ได้รับการยอมรับกันว่า...

หลายคนยืนยันว่าสิ่งที่ตนเองพูดนั่นเป็นความจริงของแท้แน่นอน I know for a fact that...เช่นบอกว่า I know for a fact that Ruby got more money than I did. ความจริงแท้แน่นอนคือรูบี้ได้เงินมากกว่าผม.


นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

28 มิ.ย. 2560 09:34 ไทยรัฐ