วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ด้วยใจภักดิ์

ประชาชนเดินทางมาจากที่ต่างๆทั่วประเทศ และบางครอบครัวก็พาลูกหลานมาร่วมถวาย สักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น.

ประชาชนเดินทางมาจากที่ต่างๆทั่วประเทศ และบางครอบครัวก็พาลูกหลานมาร่วมถวาย สักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 28 มิ.ย. 2560 06:56 ไทยรัฐ