วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ด้วยใจภักดิ์

ประชาชนเดินทางมาจากที่ต่างๆทั่วประเทศ และบางครอบครัวก็พาลูกหลานมาร่วมถวาย สักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น.