วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทส.ย้ำท่าทีไทยต่อ 4 ชาติลุ่มน้ำโขง

นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ไทยเป็น 1 ใน 4 ประเทศสมาชิกของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ปัจจุบันมีการทำงานร่วมกันหลายโครงการ เช่น โครงการริเริ่มการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการทำร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขง เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยยังร่วมมือทวิภาคีกับ สปป.ลาว ซึ่ง ทส.จะเจรจาเพื่อบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ทั้งนี้ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งไทยมีกลไกสำคัญคือ คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย โดยในการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยที่ผ่านมา พล.อ.สุรศักดิ์ย้ำว่า เราต้องเจรจากับประเทศในลุ่มน้ำโขงให้ร่วมมือกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ควบคู่กับการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของไทยด้วย.

นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ไทยเป็น 1 ใน 4 ประเทศสมาชิกของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ปัจจุบันมีการทำงานร่วมกันหลายโครงการ 28 มิ.ย. 2560 01:21 ไทยรัฐ