วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ แนวคลองราชมนตรี

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. ตรวจความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี ที่สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี เขตบางขุนเทียน ทั้งนี้ สำนักการระบายน้ำ ได้ปรับปรุงระบบซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ เพิ่มขนาดมิเตอร์การไฟฟ้า เสริมกำลังโครงสร้าง ค.ส.ล. รับเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดแนวตั้ง (Vertical Pumps) ขนาดกำลังสูบไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./ วินาที ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 20% ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ กทม. ได้เร่งรัดให้สำนักการระบายน้ำและผู้รับจ้าง ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับจ้างเร่งการสร้างเขื่อนในแนวที่ได้รื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำออกไปตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การทำงานล่าช้าแล้ว.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. ตรวจความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี ที่สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี เขตบางขุนเทียน ทั้งนี้ สำนักการระบายน้ำ ได้ปรับปรุงระบบซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ... 28 มิ.ย. 2560 00:54 ไทยรัฐ