วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสริมผิวถนนแก้น้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเล

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวขณะตรวจติดตามการเสริมผิวจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงปั๊มแก๊ส NGV เขตบางขุนเทียน ว่า พื้นถนนในบริเวณดังกล่าวมีสภาพเป็นแอ่งกระทะ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงท่อระบายน้ำได้ กทม.จึงแก้ปัญหาโดยการเสริมผิวจราจรให้สูงขึ้น โดยปูแอสฟัลต์ ผสมร้อน ความหนาเฉลี่ย 7-10 ซม. บริเวณถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงปั๊มแก๊ส NGV ระยะทางประมาณ 415 ม. ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการปูแอสฟัลต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นรองผู้ว่าฯ กทม. ได้ตรวจดูความเรียบร้อยบริเวณถนนดังกล่าวที่ได้ดำเนินการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์แล้ว พร้อมทั้งให้สำนักการระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมและสร้างบ่อสูบน้ำ เพื่อดึงน้ำลงคลองสะแกงามและคลองราชมนตรี เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวขณะตรวจติดตามการเสริมผิวจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงปั๊มแก๊ส NGV เขตบางขุนเทียน... 28 มิ.ย. 2560 00:50 28 มิ.ย. 2560 04:28 ไทยรัฐ