วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ติดป้ายป้องกันบุกรุก ที่เขตทางด่วนNสอง

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 ตอน N2 ถนนเกษตร-นวมินทร์ เชื่อมถนนวงแหวนรอบนอกว่า ขณะนี้ผลการศึกษาคืบหน้าไปมาก กทพ.ตั้งเป้าจะเปิดประกวดราคาคัดเลือกผู้รับเหมาให้เสร็จภายในปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่ 2 ต่อจากทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ที่จะใช้เงินจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund:TFF) และเริ่มก่อสร้างต้นปี 2561 โดยกรมทางหลวงเห็นชอบให้ กทพ. ใช้พื้นที่ก่อสร้างตามแนวเกาะกลางถนนเกษตร-นวมินทร์ ถึงถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกเรียบร้อย ขณะนี้ กทพ.ได้เริ่มนำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ติดตั้งตามแนวเส้นทางให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกพื้นที่และก่อปัญหาการรื้อย้ายภายหลัง.

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 ตอน N2 ถนนเกษตร-นวมินทร์ เชื่อมถนนวงแหวนรอบนอกว่า ขณะนี้ผลการศึกษาคืบหน้าไปมาก... 28 มิ.ย. 2560 00:44 ไทยรัฐ