วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรผู้ประสบภัยสุโขทัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย...

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 มิ.ย. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2560 เป็นต้นมา ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ในตำบลต่างๆ รวม 13 ตำบล 109 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลย่านยาว ตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง ตำบลเมืองบางยม ตำบลคลองกระจง ตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลบางขลัง ตำบลปากน้ำ ตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลนาทุ่ง ตำบลหนองกลับ ตำบลท่าทอง และตำบลวังไม้ขอน จำนวนรวม 1,872 ครอบครัว ณ ศาลาการเปรียญวัดขอนซุง ตำบลบางขลัง และศาลาการเปรียญวัดคุ้งวารี ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.


null
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย... 27 มิ.ย. 2560 23:00 27 มิ.ย. 2560 23:05 ไทยรัฐ