วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี นำทหาร-ปชช.ร่วมฝึกอพยพตามแผนเผชิญเหตุ'ราชสีห์ 4'

ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี นำทหาร ส่วนราชการ ปชช. เข้าฝึกอพยพประชาชน ตามแผนเผชิญเหตุ "ราชสีห์ 4" พร้อมสาธิตการฝึกซักซ้อมการปฏิบัติบนภูมิประเทศจำลอง และการปฏิบัติต่อผู้ป่วยเจ็บระหว่างเคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพ...

ที่ อ.ปากชม จ.เลย พล.ต.สมชาติ แน่นอุดร ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการฝึกอพยพประชาชน ตามแผนเผชิญเหตุ "ราชสีห์ 4" โดยได้รับฟังบรรยายสรุป แผนการฝึก และชมสาธิตการฝึกซักซ้อมการปฏิบัติบนภูมิประเทศจำลอง และชมสาธิตการปฏิบัติต่อผู้ป่วยเจ็บระหว่างเคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพจากนั้น ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ส่วนราชการ ตำบล หมู่บ้าน ทั้งยังมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน และกล่าวพบปะประชาชนที่เข้าร่วมการฝึก พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการฝึกโดยผลการปฏิบัติ กำลังพล ส่วนราชการ และประชาชนที่เข้ารับการฝึกมีความเข้าใจในแผนการปฏิบัติมีขวัญกำลังใจดียิ่ง.ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี นำทหาร ส่วนราชการ ปชช. เข้าฝึกอพยพประชาชน ตามแผนเผชิญเหตุ "ราชสีห์ 4" พร้อมสาธิตการฝึกซักซ้อมการปฏิบัติบนภูมิประเทศจำลอง และการปฏิบัติต่อผู้ป่วยเจ็บระหว่างเคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพ... 27 มิ.ย. 2560 19:47 ไทยรัฐ