วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชุมพาณิชย์จังหวัด ติวเข้มมาตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

กระทรวงพาณิชย์ ประชุมพาณิชย์จังหวัด ติวเข้มมาตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ทั้งข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร...

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ในวันที่ 28 มิ.ย.60 กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญประชุมพาณิชย์จังหวัดที่ประจำอยู่ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร ทั้งสินค้าข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ เพราะพาณิชย์จังหวัดเป็นคนในพื้นที่ ที่ต้องเป็นกำลังหลักของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“จะชี้แจงให้พาณิชย์จังหวัดรับทราบ และนำนโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนโยบายเร่งด่วน และการเตรียมการรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่จะออกสู่ตลาด รวมถึงรับทราบนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรของกระทรวงพาณิชย์ ที่พาณิชย์จังหวัดต้องนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะแนวทางการบริหารจัดการตลาดข้าวปี 60/61 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าข้าว การบริหารจัดการด้านการตลาด เป็นต้น”.

กระทรวงพาณิชย์ ประชุมพาณิชย์จังหวัด ติวเข้มมาตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ทั้งข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร... 27 มิ.ย. 2560 19:35 ไทยรัฐ