วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พาณิชย์' สานฝัน นศ.อยากเป็นบอส อบรมทำแฟรนไชส์ ลดอัตราคนว่างงาน

“พาณิชย์” ผนึกมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ จัดหลักสูตร Be Your Own Boss ปั้นนักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการ ผ่านการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ คาดช่วยลดอัตราการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ และผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของไทย จัดหลักสูตร Be Your Own Boss เพื่อฝึกอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

นอกจากนี้ ยังรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทุนธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษา และผู้สนใจสามารถก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านการลงทุนในระบบแฟรนไชส์ โดยการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์สามารถช่วยลดอัตราการว่างงานให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้ และยังทำให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็นจำนวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 5 ก.ค.60 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 24 ส.ค.60 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และวันที่ 29 ส.ค.60 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา โดยนักศึกษาหรือประชาชนที่สนใจ สามารถเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

“ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ว่าคืออะไร การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ในปัจจุบัน โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ ข้อดีข้อเสียของระบบแฟรนไชส์ ข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ และข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบว่าลงทุนในระบบแฟรนไชส์ได้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

นอกจากนี้ในช่วงการจัดกิจกรรม ยังมีกิจกรรมการออกบูธโชว์เคสของแฟรนไชส์ซอร์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความสนใจต้องการซื้อหรือลงทุนในระบบแฟนไชส์ สามารถเลือกซื้อและลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองด้วย.

“พาณิชย์” ผนึกมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ จัดหลักสูตร Be Your Own Boss ปั้นนักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการ ผ่านการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ คาดช่วยลดอัตราการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ 27 มิ.ย. 2560 18:23 27 มิ.ย. 2560 20:14 ไทยรัฐ