วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิป สนช.ตั้งคณะทำงาน 5 คน ร่วมทบทวนร่าง พ.ร.ป.กกต.

วิป สนช.ตั้งคณะทำงาน 5 คน ร่วมทีม กมธ.ร่วมทบทวนร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้งมี "สุรชัย" นำทีมขีดเส้นประชุมนัดแรก 3 ก.ค. "เจตน์" แนะแก้ปัญหาร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองออกบทเฉพาะกาล นำระบบ "ไพรมารีโหวต" ใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.60 ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวถึงผลการประชุมวิป สนช.ว่า ในการประชุม สนช.วันที่ 30 มิ.ย.นี้ จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย เพื่อพิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจาก กกต.ได้ส่งความเห็นประเด็นร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ที่ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.นั้นไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ใน 6 ประเด็น คือ การกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและ กกต. เกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดการให้อำนาจ กกต.ระงับ ยับยั้ง หรือยกเลิกการเลือกตั้งในแต่ละหน่วย รวมทั้งการออกเสียงประชามติที่ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ การให้อำนาจการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ชัดเจนการให้ กกต.มอบอำนาจสอบสวนที่ไม่ได้เขียนในรัฐธรรมนูญ รวมถึงการเซตซีโร่ กกต. ทั้งนี้วิปสนช.มีมติให้เสนอรายชื่อตัวแทน สนช. 5 คน ที่จะไปเป็นคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ได้แก่ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย นายสมชาย แสวงการ นายตวง อันทะไชย พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ และตน ไปทำงานร่วมกับตัวแทน กรธ.และ กกต. โดยจะประชุมนัดแรกวันที่ 3 ก.ค.นี้ มีกรอบเวลา 15 วัน ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง กมธ.ร่วมในวันที่ 30 มิ.ย.นี้

นพ.เจตน์ กล่าวต่อว่า ส่วนร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่ กรธ.ส่งให้ สนช.พิจารณา ตั้ง กมธ. จำนวน 21 คน ในวาระ 2 และ 3 นั้น สัดส่วนของ กมธ.จะประกอบด้วย สนช.17 คน กรธ.2 คน และตัวแทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิจารณา เนื้อหาสำคัญของร่างดังกล่าวคือ มาตรา 60 ให้เซตซีโร่ กสม.เช่นเดียวกับ กกต. โดยให้ กสม.เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่องค์กรอิสระ ดังนั้น กสม.ชุดปัจจุบันสามารถกลับมาสมัครเป็น กสม.ใหม่อีกครั้งได้ส่วนความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าพรรคการเมืองนั้น ขณะนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์คัดค้านระบบไพรมารีโหวตว่ามีปัญหาในการปฏิบัติ จึงต้องรอดู กกต.และกรธ. จะส่งความเห็นแย้งมาหรือไม่แต่ส่วนตัวคิดว่า ควรมีบทเฉพาะให้ไพรมารีโหวตใช้ในการเลือกตั้งครั้งถัดไป ยังไม่ใช้กับการเลือกตั้งครั้งนี้

วิป สนช.ตั้งคณะทำงาน 5 คน ร่วมทีม กมธ.ร่วมทบทวนร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้งมี "สุรชัย" นำทีมขีดเส้นประชุมนัดแรก 3 ก.ค. "เจตน์" แนะแก้ปัญหาร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองออกบทเฉพาะกาล นำระบบ "ไพรมารีโหวต" ใช้ในการเลือกตั้ง... 27 มิ.ย. 2560 17:08 ไทยรัฐ