วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มูลนิธิวัดไทยฯ จัดถวายเทียนพรรษา ให้วัดในอินเดีย-เนปาล กว่า 70 แห่ง

มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์และมูลนิธิวัดสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เตรียมถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดไทยและวัดนานาชาติในประเทศอินเดีย-เนปาล รวมกว่า 70 วัด..

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตระ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย เผยว่า จากนโยบายการดูแลช่วยเหลือวัดไทย รวมไปถึงการสร้างสัมพันธ์กับวัดนานาชาติทุกวัดในประเทศอินเดีย เนปาล ที่ได้มีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องของพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยารัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

สำหรับปีนี้ มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์และมูลนิธิวัดสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา เทียนบูชา เทียนปาฏิโมกข์ ผ้าอาบน้ำฝน ข้าวสาร และปัจจัยรักษาพยาบาลในพรรษาให้กับ วัดไทยและวัดนานาชาติในประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น 70 วัดขึ้น

สำหรับพุทธศาสนิกชน ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพร่วมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝนแก่วัดไทยและวัดนานาชาติในประเทศอินเดีย-เนปาลดังกล่าว สามารถติดต่อรับเป็นเจ้าภาพพร้อมสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ 086-5748479 พระครูปริยัติโพธิวิเทศ 086-0395005 และคุณศิริพร 090-5197989.

มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์และมูลนิธิวัดสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เตรียมถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดไทยและวัดนานาชาติในประเทศอินเดีย-เนปาล รวมกว่า 70 วัด.. 27 มิ.ย. 2560 15:03 ไทยรัฐ