วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทางหลวงชนบท เร่งขยายถนน รับเศรษฐกิจอีอีซี

กรมทางหลวงชนบท เร่งพัฒนาสร้างขยายถนนเป็น 4 เลนเขตอุตสาหกรรม หวังเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจ EEC พร้อมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ จ.นครนายก, ฉะเชิงเทรา คาดช่วยระบายปริมาณการจราจรที่หนาแน่นของทางหลวง..

วันที่ 27 มิ.ย. 60 นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่ด้านการควบคุมการก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305- บ้านบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายก, ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับเขตอุตสาหกรรม เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นสายทางที่สนับสนุนการขนส่งสินค้าในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกสอดรับ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

รวมทั้ง จะเป็นเส้นทางสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ ต่อเนื่องไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยระบายปริมาณการจราจรที่หนาแน่นของทางหลวงหมายเลข 305 ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯและปริมณฑลอีกด้วย โดยจะดำเนินการขยายถนน จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร

สำหรับ ก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก จำนวน 8 แห่ง รวมทั้งระบบระบายน้ำไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้ากว่า 24.096% ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2,116.695 ล้านบาท.

กรมทางหลวงชนบท เร่งพัฒนาสร้างขยายถนนเป็น 4 เลนเขตอุตสาหกรรม หวังเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจ EEC พร้อมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ จ.นครนายก, ฉะเชิงเทรา คาดช่วยระบายปริมาณการจราจรที่หนาแน่นของทางหลวง.. 27 มิ.ย. 2560 13:13 ไทยรัฐ