วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขสมก.บริจาครถโดยสาร ปลดระวาง 110 คัน ให้สถานศึกษา หน่วยงานรัฐ

ขสมก.บริจาครถโดยสารปลดระวาง 110 คัน ให้สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 25 แห่ง เพื่อจัดทำเป็นโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจำปี 2560

วันที่ 27 มิ.ย. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กรรมการบริหารกิจการองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์การอยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดหารถโดยสารใหม่ ซึ่งเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีเป้าหมายในการจัดหารถโดยสารใหม่ จำนวน 3,450 คัน นำมาวิ่งให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน ทดแทนรถโดยสารเก่า ที่มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี และเพื่อรองรับการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารใหม่ จำนวน 138 เส้นทาง ของกรมการขนส่งทางบก โดยจะทยอยปลดระวางรถโดยสารเก่า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ได้มีมติปลดระวางรถโดยสารเก่า จำนวน 110 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อ แดวู 13 คัน, รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแมน 25 คัน, รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อเบนซ์ 8 คัน, รถโดยสารปรับอากาศครีม - น้ำเงิน 45 คัน, รถโดยสารธรรมดา ยี่ห้ออีซูซุ 1 คัน และรถโดยสารธรรมดา ยี่ห้อฮีโน่ 18 คัน

และให้นำรถจำนวนดังกล่าว มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่แจ้งความประสงค์ขอรับบริจาค เพื่อจัดทำเป็นโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจำปี 2560 เพิ่มเติมในแผนการดำเนินงาน จากเดิมมีจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการนักเรียนปลอดภัยใช้บริการ ขสมก., โครงการจัดรถโดยสารรับ - ส่งประชาชนถวายสักการะพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9, โครงการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางด้วยระบบ GPS และโครงการรณรงค์ลดใช้กระดาษในสำนักงานเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ องค์การจึงบริจาครถโดยสารปลดระวาง ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สำนักงานเทศบาลเมือง, สำนักงานเทศบาลตำบล, องค์การบริหารส่วนตำบล, วิทยาลัยการสาธารณสุข, กองบัญชาการช่วยรบ 1 และสถานศึกษาต่างๆ ครอบคลุมทุกภูมิภาค ตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมจำนวน 25 แห่ง เพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ตามภารกิจหน่วยงาน ซึ่งจะจัดพิธีส่งมอบรถโดยสารปลดระวาง โดยมีผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นประธานในพิธี ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขสมก.บริจาครถโดยสารปลดระวาง 110 คัน ให้สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 25 แห่ง เพื่อจัดทำเป็นโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจำปี 2560 27 มิ.ย. 2560 13:05 ไทยรัฐ