วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยื่นศาลรธน. ตีความ ต่างด้าวได้สัญชาติไทยเกิน 5 ปี ขัดรธน.หรือไม่

“ศรีสุวรรณ” ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายลูกพรรคการเมือง เปิดช่องคนต่างด้าวได้สัญชาติเป็นไทยเกิน 5 ปี เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ เข้าข่าย ขัดรธน.หรือไม่ ชี้ เสี่ยงความมั่นคงชาติ

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำโดย นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมฯ เข้ายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มาตรา 9(1) ของร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่กำหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับสัญชาติไทย มาไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 95 ที่กำหนดเพียงว่า ให้บุคคลที่แปลงสัญชาติและได้สัญชาติไทยมาไม่น้อย 5 ปี เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สมาคมฯ ติดตามการพิจารณาร่างกฎหมายลูกของสนช. แล้วเห็นว่า การที่มาตรา 9 (1) ของร่างกฎหมายลูกพรรคการเมืองกำหนดบทบัญญัติดังกล่าวอาจจะเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 95 กำหนดไว้ ซึ่งการให้ต่างด้าวที่แปลงสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 5 ปีสามารถเข้าเป็นสมาชิกพรรคได้ ก็เท่ากับว่า จะเป็นการเปิดช่องให้ต่อไป สามารถเป็นผู้บริหารพรรคได้ และหากได้รับการเลือกตั้งก็สามารถเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศไทย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าเป็นผู้มีอิทธิพล และใช้เงื่อนไขดังกล่าวในการเข้ามาเพื่อมีอำนาจ เขาก็คงไม่อยู่เฉย ก็อาจจะมีการไปเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือเข้าแทรกแซงการบริหารต่างๆ ซึ่งถือว่า สุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติ

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ดังนั้นบทบัญญัติมาตรา 9(1) ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง จึงไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่เป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศ ที่เราควรต้องเฝ้าติดตามและไม่ควรที่กฎหมายจะเปิดช่องให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามามีสิทธิได้ อย่างไรก็ตาม ตนเตรียมจะยื่นหนังสือคัดค้านดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี เพราะก่อนที่ร่างกฎหมายดังกล่าวจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ นายกฯ มีอำนาจที่จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ ขณะเดียวกัน ก็จะยื่นหนังสือต่อประธานสนช.ขอให้มีการพิจารณาทบทวนในช่วงที่ร่างกฎหมายดังกล่าวอาจจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย

“ศรีสุวรรณ” ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายลูกพรรคการเมือง เปิดช่องคนต่างด้าวได้สัญชาติเป็นไทยเกิน 5 ปี เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ เข้าข่าย ขัดรธน.หรือไม่ ชี้ เสี่ยงความมั่นคงชาติ 27 มิ.ย. 2560 12:34 ไทยรัฐ